2018.11.05.

Elérhető A biztonság sokszínű arca c. nemzetközi tudományos-szakmai konferencia Adatkezelési tájékoztatója.
Részletek

2018.09.19.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetségének elektronikus poszter-szekcióra való felhívását. Az absztraktok meghosszabbított benyújtási határideje: 2018. október 12.
Részletek

2018.09.14.

Elérhető az MTÜ 2018 arculati elemei.
Részletek

2018.09.12.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács és a Rendőrség pályázatait.
Részletek

2018.06.20.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Rendvédelem című online folyóiratának 2018. évi különszámát.
Részletek

2018.04.25.

Elérhető Az új belügyi vezető-kiválasztási és vezetőképzési rendszer hatékonyságvizsgálati módszertanának tudományos alapon történő elméleti kidolgozása című kutatás összefoglalója.
Részletek

2018.04.13.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács pályázati felhívását.
Részletek

2018.04.06.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által meghirdetett pályázatot, mely lehetőséget biztosít a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.
Részletek

2018.04.06.

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2018/2019. tanévre.
Részletek

2018.03.14.

Elérhető az MTA IX. Osztály Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság honlapja.
Részletek

2018.03.08.

Elérhető „A rendőri jövőkutatás aktuális kérdései - várható tendenciák” című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia részletes anyaga.
Részletek

2018.03.05.

Elérhető a „Digitális környezetünk fenyegetettsége a mindennapokban” című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia részletes anyaga.
Részletek

2018.03.05.

Elérhető „A hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók VII. tudományos-szakmai konferenciája” című rendezvény részletes anyaga.
Részletek

2018.02.22.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2018. évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. A felhívással kapcsolatban az egyetem honlapján tájékozódhat.
Részletek

2018.02.22.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely által megrendezésre kerülő „Nemzeti ellenálló képesség: lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben” című nemzetközi tudományos konferenciát.
Részletek

2018.01.16.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Rendvédelem című online folyóiratának 2018. évi 1. számát.
Részletek

2017.12.15.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Rendezvények 2017 menüpontban elérhető új tartalmakat.
Részletek

2017.12.11.

A Belügyi Tudományos Tanács ülésén átadásra kerültek a Szabó András-érmek és –oklevelek. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.
Részletek

2017.10.31.

Ajánljuk szíves figyelmükbe az MTÜ 2017 belügyi fejezet rendezvényeit.
Részletek

2017.09.13.

Ajánljuk szíves figyelmükbe a belügyi ágazat tudományos pályázati felhívásait.
Részletek

2017.09.01.

Megjelent a a megújult Terror&Elhárítás című folyóirat 2017/1-2. összevont száma.
Részletek

2017.05.17.

„Modernkori népvándorlás, avagy a migráció komplex megközelítése” nemzetközi tudományos-szakmai konferencia anyaga elérhető
Részletek

2017.05.15.

„Hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók VI. tudományos-szakmai konferenciája” SZOLGÁLAT – EGÉSZSÉG - ÉLETMÓD felkerült
Részletek

2017.04.10.

Ajánljuk a doktori iskolák hallgatói, kutatók szíves figyelmébe a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által meghirdetett pályázatot, mely lehetőséget biztosít a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására .
Részletek

2016.06.03.

Ajánljuk szíves figyelmébe A FIATALKORÚAK BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁNAK HATÉKONYSÁGA: A FIATALKORÚ ELÍTÉLTEK UTÁNKÖVETÉSES VISSZAESÉSI VIZSGÁLATA című kiadványt.
Részletek

2016.04.22.

Ajánljuk szíves figyelmébe a „Biztonsági kihívások és válaszok a 21. században” tanulmánykötet publikációs felhívását.
Részletek

2016.04.14.

Ajánljuk az Olvasó szíves figyelmébe KORSZAKVÁLTÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI CCXL. (BV.) TÖRVÉNY MEGISMERÉSÉHEZ című kiadványt.
Részletek

2016.02.26.

Ajánljuk szíves figyelmébe a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely „Migráció: konfliktus vagy kooperáció?” címmel tartandó tudományos-szakmai konferenciáját.
Részletek

2016.02.17.

Ajánljuk szíves figyelmébe a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, és a BAH Tudományos Tanács közös pályázati felhívását.
Részletek

2016.01.27.

Ajánljuk szíves figyelmébe a Belügyi Tudományos Tanács munkacsoportjai tevékenységét ismertető új tartalmakat.
Részletek

2015.12.01.

Sikeresen lezárult a Belügyi Tudományos Tanács, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és a Belügyi Szemle által meghirdetett „A nemzetközi migráció biztonsági kihívásai Európában és Magyarországon” című pályázat, díjazottak az oklevelet a Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésén vehették át 2015. november 27-én.
Részletek

2015.11.27.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2015 belügyi fejezetének zárásaként 2015. november 27-én került megrendezésre a Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülése.
Részletek

2015.11.27.

A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésén átadásra kerültek a Szabó András-érmek és –oklevelek. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk.
Részletek

2015.11.25.

Megrendezésre került „A közfoglalkoztatás aktuális kihívásai – javasolt fejlesztési irányok” című tudományos-szakmai konferencia. Belügyi Tudományos Tanács Közfoglalkoztatási Munkacsoportja és a Belügyminisztérium Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztálya közös szervezésében.
Részletek

2015.11.24.

103 fő részvételével a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar közös szervezésében „A korrupció elleni küzdelem a rendészet területén” tudományos-szakmai konferencia megrendezésére került, melyen a Belügyi Tudományos Tanács kutatócsoportjának három kutatóját is az előadók között üdvözölhettük.

2015.11.13.

Sikeresen lezajlott „A hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók V. tudományos-szakmai konferenciája” 2015. november 11-12-én a Belügyi Tudományos Tanács, a Rendőrség, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szervezésében, a hon- és rendvédelmi egészségügy aktuális kérdései témakörében, a terület neves elméleti és gyakorlati szakemberei, mintegy 70 előadó részvételével.

2015.11.06.

Kiemelkedő sikert aratott „A nyílt információgyűjtés fejlődő területei” nemzetközi tudományos-szakmai konferencia, az országos hatáskörű szervek szakmai együttműködésével, plenáris és két nyílt és egy zárt szekció keretében, mintegy 60 nemzetközi és külföldi előadó részvételével.

2015.09.11.

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság és a Belügyi Tudományos Tanács által közösen kiírt PhD (doktori) képzési ösztöndíj sikeresen lezárult, a Bírálóbizottság 9 pályázó számára ítélt támogatást a 2015/2016. tanévre.
Részletek

2015.09.10.

A Belügyminisztérium a hagyományokhoz híven idén is csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepe 2015 központi rendezvénysorozathoz. A 2015. szeptember 10-én a Belügyminisztériumban, több mint 20 szervezet képviseletével megtartott fejezetszerkesztői koordinációs értekezlet után a kapcsolódó események szervezése megkezdődött.
Részletek

2015.07.29.

A Belügyi Tudományos Tanács keretein belül 2015. július 29-én megalakult a Közfoglalkoztatási Munkacsoport. A különböző tudományterületeket képviselő kutatók és szakértők részvételével működő munkacsoport célja a közfoglalkoztatás tervezésének és irányításának a tudományos igényű, elméleti hátterét biztosítása azt a komplexitást tükrözi, amit a közfoglalkoztatás érdemi tárgyalása igényel.
Részletek

2015.05.22.

A Belügyi Tudományos Tanács kihelyezett ülést tartott a HungaroControl Zrt. Magyar Légiforgalmi Szolgálatnál.
Részletek

2015.05.04.

A Belügyi Tudományos Tanács és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) vezetője pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére a 2015/16-os tanévre. Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése PhD (doktori) cím elnyerésére való felkészülés támogatásával.
Részletek

2015.04.15.

Elérhető „A víz hiánya és többlete, mint potenciális veszélyforrás” nemzetközi tudományos-szakmai konferencia részletes anyaga
Részletek

2015.02.17.

Ajánljuk figyelmébe Dr. Dsupin Ottó vezetésével megvalósult "A parancsnokképzés tudományos, szakmai megalapozása és követése" című kutatás összefoglaló tanulmányát
Részletek

2015.02.02.

Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozatának és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 2015-ös pályázata
Részletek

2015.01.28.

Elérhető a 2014-es a BTT - OVF pályázatának illetve a BTT - Belügyi Szemle pályázatának díjazottjainak pályaművei.
Részletek

2015.01.12.

Ajánljuk figyelmébe Asztalosné Zupcsán Erika „Időskorúak áldozattá válásának megelőzése” című tanulmányát.
Részletek

2014.12.11.

Folyamatosan frissül a Magyar Tudomány Ünnepének oldala
Részletek

2014.11.26.

"A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a Rendőrségi szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet anomáliái" című tanulmány elérhető
Részletek

2014.11.24.

Elérhető „A terrorizmus Rubik-kockája, avagy a fenyegetések komplex megközelítése” című nemzetközi tudományos-szakmai konferencia részletes előadásanyaga
Részletek

2014.11.24.

"A Rendvédelem és a honvédelem területén végzett orvosi és pszichológiai tevékenység kihívásai napjainkban" katonaorvos konferencia részletes anyaga elérhető
Részletek

2014.10.21.

Elérhető a MTÜ2014 részletes programja
Részletek

2014.10.02.

OVF Tudományos Tanács honlapja elérhető
Részletek

2014.09.15.

"Dr. Bencze Béla: Börtönügyi Lexikon" című kiadvány ajánlója és megrendelhető itt.
Részletek

2014.04.22.

A Vízügyi Tudományos Tanács a belügyminisztériumban megrendezett konferenciája az „Aktualitások a Budapesti Víz Világtalálkozó Tükrében” címmel, kapcsolatos képek elérhetők
Részletek

2014.03.14.

dr. Parragi Máriát köszönthetjük tanácskozási jogú tagjaink között
Részletek

2014.03.10.

Elérhető a 2014-es munkaterv
Részletek

2014.03.10.

Dr. Malét-Szabó Erika r. őrnagy, klinikai szakpszichológus „A rendészeti vezető-kiválasztási rendszer tudományos megalapozása” című tanulmánya elérhető
Részletek

2014.03.06.

Dr. Szilvásy György Péter a Rendészeti Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökének az adatlapja elérhető
Részletek

2014.02.26.

A BM-TT telefon és fax száma megváltozott az új már elérhető
Részletek

2014.01.17.

Dr. Németh Józsefet köszönthetjük tanácskozási jogú tagjaink között
Részletek

2013.12.12.

Folyamatosan kerülnek fel anyagok a MTÜ 2013-as eseményekkel kapcsolatba
Részletek

2013.12.11.

A 2013-as pályázatok eredményhirdetéséhez kapcsolódó anyagok elérhetők
Részletek

2013.12.11.

Tűzoltóság története – hivatástörténeti tudományos nemzetközi konferencia 2013. november
Részletek

2013.10.27.

Elérhető a Prof. Dr. Bukovics István által vezetett „A fenntartható közigazgatás, fenntartható biztonság elmélete” c. kutatás jelentése
Részletek

2013.10.27.

A 2013. évi Magyar Tudomány Ünnepével kapcsolatos események kerültek pontosításra illetve újabb események kerültek fel.
Részletek

2013.10.10.

A 2013. évi Magyar Tudomány Ünnepével kapcsolatos információk megjelenetek illetve folyamatosan frissülnek
Részletek

2013.08.31.

Egy tanulmány a rendészeti igazgatásról került bemutatásra "A rendőrség joga." címmel.
Részletek

2013.08.07.

Kutatói adattár frissítése folyamatban van

2013.07.03.

"A változó rendészet aktuális kihívásai" - nemzetközi, tudományos konferenciával kapcsolatos képek és beszámoló megtekinthető
Részletek

2013.06.27.

"Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): A modernkori magyar határrendészet száztíz éve" című kiadvány olvasható
Részletek

2013.06.25.

Elérhető "Hautzinger Zoltán, Verhóczki János (szerk.): Sodorvonalon: tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére" kiadott könyv
Részletek

2013.06.25.

Beszámoló "A magyar rendészeti békefenntartás 10 éve Afganisztánban" - konferenciáról
Részletek

2013.06.25.

"110 éves a modernkori magyar határrendészet" konferenciához kapcsolodó anyagok megtalálhatók
Részletek

2013.06.21.

Fenntartható építészet - konferenciáról, Policing 2.0 - konferenciáról, Magyary Zoltán emlékkonferenciáról és DOSz Hadtudományi Osztályának megalakulásáról további információk megtekinthetők
Részletek

2013.06.18.

2013-as Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázati felhívása letöltehető
Részletek

2013.06.07.

Belügyi Tudományos Tanács és a Belügyi Szemle 2013-as pályázati felhívása elérhető
Részletek

2013.06.07.

Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013-as pályázati felhívása elérhető
Részletek

2013.05.24.

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 2013-as pályázati felhívása elérhető
Részletek

2013.04.29.

Elérhető a "Sallai János: Egy idejét múlt korszak lenyomata – A vasfüggöny története" című könyv
Részletek

2013.04.15.

Kutatói adattár bővűlt a rendőrségi kutatók és publikációik adataival
Részletek

2013.04.10.

Fennállásának hatvanadik évfordulóját ünneplő Belügyi Szemle ünnepi kiadása elérhető
Részletek

2013.04.02.

Elérhető a Tudás-térkép 3d-s változata már a Büntetés-végrehajtás témakörébe is
Részletek

2013.01.29.

Tudományos kutatások és gyakorlati alkalmazásuk a büntetés-végrehajtásban c. szakmai konferencia hang-, és képanyaga elérhető
Részletek

2013.01.03.

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság pályázat eredményhirdetés felolvasó parancsa felkerült
Részletek

2012.12.14.

Kutatói adattár keresés funkcióval bővült
Részletek

2012.12.14.

Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tudományos Tanács pályázati eredménye elérhető
Részletek

2012.12.06.

Felkerültek pályázati eredményhirdetés feolvasó parancsok
Részletek

2012.12.05.

Elérhető a november 30-i BTT ünnepi ülés beszámolója
Részletek

2012.12.03.

MTA RAB november 22-i eseményével kapcsolatos képek felkerültek
Részletek

2012.11.30.

Új Keresés funkció
Részletek

2012.11.28.

Elérhető a MTÜ2012 november 30-i programja
A november 6-7-i tudományos és szakmai konferenciával kapcsolatos dokumetumok kerültek feltöltésre
A november 22-i kerekasztal beszélgetés emlékeztető felkerült
Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak IV. Országos Fórumával kapcsolatos képek elérhetők
Részletek

2012.11.27.

Megjelent a Tudás-térkép 3d-s változata
Részletek

2012.11.26.

Feltöltésre került a november 9-i tudományos konferencia dokumentumai
Részletek

2012.11.22.

Letölthető a T2-es konferencia Záró dokumentuma magyar és angol nyelven
Részletek

0000.00.00.

A Belügyi Tudományos Tanács kihelyezett ülést tartott a HungaroControl Zrt. Magyar Légiforgalmi Szolgálatnál.
Részletek