Programajánló

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa kiadványainak soron következő legújabb számát. A lapszámban olvasható cikkek:
Beck Attila: Az UAV-k polgári alkalmazásának kockázatai, és kezelésük lehetséges módszerei terrorelhárítási és személyvédelmi szempontból
dr. Böröcz Miklós: Az EU energiabiztonsága
Dr. Kasznár Attila: A biztonságtudatosság nemzeti programban történő megjelenítésének fontossága
Prof. Dr. Maróth Miklós: Mit kell tudni az iszlámról?
Részletek

Programajánló

Konferencia ajánló

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2016. június 23-án tudományos konferenciát tart Pécsett, „A határrendészettől a rendészettudományig – 15 éves a Szent László napi nemzetközi tudományos konferenciasorozat” címmel.
A konferencia fővédnöke: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
A konferencia időpontja: 2016. június 23.
A konferencia helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Nagy előadóterem, Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

A konferencia szervezői: Dr. Gaál Gyula rendőr ezredes, rendőrségi tanácsos
e-mail: gaalg@baranya.police.hu
  Zámbó Péter rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos
e-mail: zambo.peter1@chello.hu
Konferencia-program

Programajánló

Konferencia ajánló

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely valamint az ELTE Konfuciusz Intézet „Kína – a globális kihívások tükrében” címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez, 2016. május 25-én a Stefánia Palotában. A konferencia célja, hogy átfogó képet adjon a kínai gazdaság jelenlegi és jövőbeli helyzetéről, ezzel összefüggésben a Peking által percepcionált világrendről, valamint azokról a problémákról, amelyek részben e hatalom felemelkedése „termelt” ki. A rendezvény nyilvános, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címen, illetve a linken lehet, név, intézmény és e-mail cím megadásával.
Részletek

Programajánló

Aktív együttműködés – BM gyakornoki rendszer

Örömmel adunk hírt egy aktív együttműködésről és a hozzá kapcsolódó pályázati felhívás eredményeiről.
A Belügyminisztérium szakmai tevékenységének elméleti segítése és közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának céljából, valamint a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok és doktorjelöltek munkájának szakmai támogatása érdekében 2015 májusában együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Belügyminisztérium, az Országos Doktori Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége között.
A fenti cél érdekében a Belügyminisztérium 2016 februárjában – gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására – pályázati felhívást tett közzé, melyre különböző tudományterületeken kutató – a pályázat benyújtásának határidejéig – 19 doktorandusz, abszolutóriumot szerzett, illetve fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató nyújtotta be pályaművét.
A belügyi szervek – alaprendeltetésük, szolgálati érzékenységük, valamint K+F tevékenységük figyelembe vételével – mérlegelték a gyakornokok tudományos kutatás céljából történő befogadhatóságát. E döntési folyamat eredményének figyelembe vételével a hét főből álló Kuratórium az évente támogatható külső doktorandusz gyakornoki létszám teljes feltöltéséről döntött. A gyakornokok kutatói tevékenységüket 2016 szeptemberében kezdik meg, melyhez sok sikert és kitartást kívánunk!

Programajánló

Pályázati felhívás

A Belügyi Tudományos Tanács „A kiberbiztonság kihívásai Európában és Magyarországon” címmel pályázatot hirdet, az állomány tagjai és a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak megismerése érdekében, a pályázati felhívásban megadott témakeretben.
A pályázat postára adásának határideje: 2016. október 15.
Részletek

Programajánló

PhD (doktori) képzési ösztöndíj pályázat

A hagyományokhoz híven a Belügyi Tudományos Tanács és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) vezetője pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára PhD (doktori) képzési ösztöndíj elnyerésére a 2016/17-os tanévre. Az ösztöndíj célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás elősegítése PhD (doktori) cím elnyerésére való felkészülés támogatásával.
A pályázat benyújtásának határideje 2016. szeptember 09.
Részletek

husvet
Programajánló

Publikációs felhívás

A Belügyi Tudományos Tanács „Biztonsági kihívások és válaszok a 21. században” címmel publikációs pályázatot hirdet, a biztonság tágan értelmezett témaköréhez kapcsolódó bármely tudományterületen kutató doktoranduszok, kutatók, gyakorlati szakemberek számára, akik aktuális és releváns kutatással, újítással, fejlesztéssel rendelkeznek a témában.
A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2016. június 30. , kizárólag elektronikus úton, a titkar@bm-tt.hu e-mail címre.
Részletek

Programajánló

Könyvbemutató

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely 2016. április 20-án 15 órától tartja Dr. Kiss Álmos Péter: Háború a nép között – Esettanulmányok a negyedik generációs hadviselés történetéből című kiadványának könyvbemutatóját. A kötetet a szerző mutatja be.
A kötet azokat az alapelveket keresi, amelyekkel egy demokratikus európai állam kormánya idegen segítség nélkül is meg tud felelni a kihívásnak, ugyanakkor a törvény és az erkölcs határain belül tud maradni, meg tudja őrizni nemzeti kultúráját és hagyományait, illetve meg tudja tartani értékeit, szabadságjogait és életmódját.
Az érdeklődök számára online megrendelhető az alábbi linken:
http://www.hmzrinyi.hu/termek/Haboru_a_nep_kozott_- _Esettanulmanyok_a_negyedik_generacios_hadviseles_tortenetebol
Továbbá lehetőség nyílik 2016. április 24-én a szerző által dedikáltatni a könyvet 13:00 és 14:00 között a Nemzetközi Könyvfesztiválon a Zrínyi Kiadó standjánál (B épület, B63 stand).
Részletek

Programajánló

Elhunyt Prof. Dr. Katona Géza ny. r. dandártábornok

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 2016. április 1-jén 12 órakor életének 91. évében elhunyt Prof. Dr. Katona Géza nyugállományú rendőr dandártábornok, a Belügyi Tudományos Tanács tiszteletbeli elnöke. Katona professzorban rendőr-nemzedékek tanítóját, kiváló parancsnokot, a bűnüldözés nemzetközi hírű szakértőjét, a bűnügyi technika hazai fejlesztésének egyik kiemelkedő személyiségét tisztelhettük. Katona Géza 1945-től napjainkig terjedő munkássága ellentmondásoktól és törésektől mentes volt, kutatási területei között a kriminalisztika mellett jól megfért a kriminológia elmélyült művelése és a büntető anyagi és eljárásjogi dogmatikában való imponáló jártasság. Hosszú évtizedeken keresztül szinte egyedül támaszkodott a magyar közjog százados hagyományaira, akkor is, amikor ez egyenesen gyanús gondolkodásnak minősült. A rendészet – rendvédelem vitában azért tudott vezető szerepet vállalni és újat alkotni, mert nálánál jobban senki nem ismerte azokat a hazai és nemzetközi forrásokat, amelyek a demokratikus jogállami rendészet alapjait teremtették meg. Katona Géza az elmúlt évtizedekben is változatlan érdeklődéssel és fiatalos lendülettel folytatta kutató- és publikációs munkásságát, amit már eddig is a szakkönyvek és tanulmányok hosszú sora igazolt. A Belügyi Tudományos Tanács Szakterminológiai Munkacsoport vezetőjeként mindvégig fáradhatatlan és aktív tevékenységet fejtett ki. Búcsúztatásáról és temetéséről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

Programajánló

Konferencia-ajánló

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2016. június 23-án nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett A HATÁRRENDÉSZETTŐL A RENDÉSZETTUDOMÁNYIG – 15 ÉVES A SZENT LÁSZLÓ NAPI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIASOROZAT címmel. A konferencia programja ebben az esztendőben három külön blokkba szervezett plenáris előadásokból áll, amelyeknek az előadóit a szervezők kérik fel. Ugyanakkor lehetőség nyílik a hallgatóság számára, hogy egyfelől a konferencia címében megjelölt témához, másfelől a plenáris programban elhangzó előadásokhoz kapcsolódva tanulmányt jelentessenek meg a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények tizenhetedik számaként megjelenő szerkesztett tanulmánykötetben. A tanulmánykötetben való megjelenés feltétele a konferenciára történő előzetes jelentkezés és a személyes részvétel.
A jelentkezés határideje 2016. május 31.
Részletek

Programajánló

Doktori felvételi pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a 2016. évben is pályázatot hirdet PhD doktori képzésre. A képzés lehetőséget biztosít a tudományos fokozat megszerzésre, hozzájárulva az oktatói és kutatói elit utánpótlásához. Ez évtől a Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola és a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola mellett már a Rendészettudományi Doktori Iskola is várja a pályázók jelentkezését.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. április 15.
Részletek

Programajánló

Pályázati felhívás

Ajánljuk a doktori iskolák hallgatói, fiatal kutatók szíves figyelmébe a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára által meghirdetett pályázatot, mely lehetőséget biztosít a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására .
A pályázatok postai és elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2016.március 31.
Részletek

Programajánló

Konferencia ajánló

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely 2016. március 2-án „Migráció: konfliktus vagy kooperáció?” címmel tartja soron következő tudományos konferenciáját. A konferencia témája annak a migrációs kihívásnak a sok-szempontú elemzése, amely napjainkban az Európai Unió talán legsúlyosabb válságát eredményezte, miközben Magyarország számára is kockázatokat hordoz.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: hvk.tkh@hm.gov.hu; vagy http://goo.gl/forms/5P3ACaIUQn címen lehet.
Részletek

Programajánló

Pályázati felhívás

A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a BÁH Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak. A pályázat célja, hogy írásra serkentsék mindazokat, akik valamilyen módon érintettek az adott témákban.
A pályázat postára adásának határideje:2016. szeptember 23.
Részletek

Programajánló

Összefoglaló jelentés A közfoglalkoztatás aktuális kihívásai – javasolt fejlesztési irányok című konferenciáról

Ajánljuk a szakmai érdeklődők figyelmébe a Belügyi Tudományos Tanács – 2015 júliusában megalakult – Közfoglalkoztatási Munkacsoportja és a BM Statisztikai, Elemzési és Monitoring Főosztálya által szervezett A közfoglalkoztatás aktuális kihívásai – javasolt fejlesztési irányok című tudományos-szakmai konferencia összefoglaló jelentését.

Programajánló

Ünnepi ülés

A Belügyi Tudományos Tanács 2015 november 27-én tartotta ünnepi ülését a Belügyminisztérium Márványaulájában. A rendezvényen került sor a Magyar Tudomány Ünnepe 2015 rendezvénysorozat belügyi fejezetének zárására, és immár ötödik alkalommal a rendészettudomány területén végzett tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek átadására, valamint a belügyi ágazathoz, rendvédelemhez kötődő tudományos pályázati felhívások díjazottjai részesültek elismerésben.
Részletek

Programajánló

Online Vízügyi Szótár

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy az OVF Vízügyi Tudományos Tanács munkaprogramjában is szereplő, a GWP Magyarország keretei között fejlesztett a 3100 szócikket tartalmazó vízügyi értelmező és magyar-angol szótár alapváltozata elkészült és bemutatására a XXXIII. Vándorgyűlés nyitóplenáris ülésén 2015. július 1-jén (Szombathely) került sor.

Programajánló

Felhívás publikálásra

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2015-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.
A kiadvány elérhetősége
Felhívás

NKE palyazat

Felhívás publikálásra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013 végén elindította új elektronikus folyóiratát, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlét . A lap a hadijog.hu weboldalon érhető el és a tervek szerint évi két rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelenik meg. A folyóiratban történő publikálás mindenki számára nyitott, aki a katonai jog, hadijog, illetve az egyes jogterületek, valamint a társtudományok katonai vonatkozású kérdéseivel foglalkozik.

Felhivas

Felhívás MTA köztestületi tagságra

Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Rendészeti Albizottsága biztatni szeretné a tudományos fokozattal rendelkező kollégákat, hogy aktívan vegyenek részt tudományos közösségük munkájában, melynek feltétele az egyén jelentkezése az akadémiai köztestületi felvételre.

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata a MAGYAR RENDÉSZET szerkesztősége folyamatosan várja a rendészet, belügyi igazgatás területéről érkező cikkeket, tanulmányokat a  magyarrendeszet@uni-nke.hu címre! A beérkezést, megjelentetést a szerkesztőség visszaigazolja. Az előfizetési igényeket a szerkesztőség címére kérjük jelezni. A szerkesztőség elérhetőségei: Tel: 392-3506, email:  magyarrendeszet@uni-nke.hu .

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések