Kutatások 2015.

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság)

A rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz- és módszertárának gyakorlati alkalmazhatósága
2014-ről áthúzódó kutatás
Kutatásvezető: Dr. Bokodi Márta
Kutatási jelentés

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági és szociológiai okainak vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák
2014-ről áthúzódó kutatás
Kutatásvezető: Kovács Edina
Kutatási jelentés

Gyermekvédelem és a bűnmegelőzés szerepe
2014-ről áthúzódó kutatás
Kutatásvezető: Nemes Attila
Kutatási jelentés

Belügyi Tudományos Tanács

A polgárőrképzés fejlesztésének lehetőségei
A Belügyi Tudományos Tanács és az Országos Polgárőr Szövetség közös kutatása
2014-ről áthúzódó kutatás
Kutatásvezető: Prof. Dr. Besenyei Lajos
Kutatási jelentés
A mellékletben bemutatjuk két témakör vázlatát, amelyekkel illusztrálni kívánjuk az általunk vázolt általános jellegű továbbképzés szellemiségét és jellegét.
A VILÁG, AMELYBEN ÉLÜNK témakör arra irányul, hogy egy nagyvonalú áttekintést adjon napjaink, a XXI. század világáról, felvesse azt az igen fontos és aktuális kérdést, hogy a technikai-tudományos haladás eredményei hogyan hatnak az emberiségre (áldás vagy átok – ahogyan a Római Klub felvetette ezt a kérdést).
A MÚLTBÓL LEVEZETHETŐ JÖVŐ témaköre a komplex gondolkodás, a múlt – jelen – jövő kapcsolatrendszer tartalmi áttekintését célozza. kérdést).


Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések