Ülések

„A gyakorlati kriminológia megteremtője, a rendőr-szociológia művelője” című emlékülés – 2019. november 21.

Helyszín:Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Épület V. 509. tárgyaló
Szervezők:Magyar Tudományos Akadémia Rendészeti Albizottság, Belügyi Tudományos Tanács
Kapcsolodó link:
Beszámoló a rendezvényről
Galéria:

„140 éves a Csemegi-kódex” című kerekasztal beszélgetés – 2019. május 15.

Helyszín:Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központ 510. tárgyaló, 1083 Budapest, Üllői út 82.
Szervezők:Magyar Tudományos Akadémia Rendészeti Albizottság, Magyar Tudományos Akadémia Bűnügyi tudományok Albizottsága, Belügyi Tudományos Tanács
Kapcsolodó link:
Meghívó
Galéria:

Börtönügyi körkép az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon című kerekasztal beszélgetés - 2018. június 14.

Helyszín:Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület, Zrínyi terem
Szervezők:Magyar Tudományos Akadémia Rendészeti Albizottság, Belügyi Tudományos Tanács
Kapcsolodó link:
Meghívó
Előadások anyagai:
A magyar börtönügy Európában
Börtönügyi körkép az Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon
A reintegrációs őrizet bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatai

Az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenő tendenciája című kerekasztal beszélgetés - 2017. november 23.

Helyszín:Belügyminisztérium József A. u. 2-4. I. 129. tárgyaló
Szervezők:Magyar Tudományos Akadémia Rendészeti Albizottság, Belügyi Tudományos Tanács
Kapcsolodó link:
Regisztrációs lap
Meghívó
Előadások anyagai:
Mit mutatnak a trendek? (Kó József)
Az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenő tendenciája (Dr. Szelei Pál)
Az ismertté vált bűncselekmények számának csökkenő tendenciája (Dr. Korinek László)

„Az új büntetőeljárási törvény” c. kerekasztal beszélgetés - 2017. október 19.

Dr. Gácsi Anett Erzsébet, Szegedi Tudományegyetem Bűnügyi Tudományok Intézete, adjunktus: Vitaindító előadás a kerekasztal beszélgetés témájáról
Dr. Nyeste Péter r. őrnagy, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék, tanársegéd: Titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök
Meghívó

„Rendészeti képzési modellek itthon és a nagyvilágban” kerekasztal beszélgetés - 2015. november 18.

Dr. habil. Kovács Gábor r. ddtbk. , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, oktatási rektorhelyettes: Általános tájékoztatás a rendészeti képzés szintjeiről
Prof. Dr. Kerezsi Klára , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészetelméleti Tanszék, egyetemi tanár: Az európai rendészeti doktori képzések
Dr. habil. Boda József nb. vőrgy. , Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, dékán: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar feladatai a rendészeti képzésben
Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. ddtbk. , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészetelméleti Tanszék, egyetemi tanár: Rendőri képzési modellek Németországban
Dr. Molnár Katalin PhD , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészeti Magatartástudományi Intézet Magatartástudományi és Módszertani Tanszék, egyetemi docens: A kommunikációs ismeretek oktatása, szerepe a rendészeti képzésben
Dr. Németh Zsolt PhD ny. r. ezredes , Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete Kriminológiai Tanszék, egyetemi docens: A szakmai etika rendészeti képzésben elfoglalt szerepe
Sajtóanyag
Galéria:

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottság alakuló ülése

„A gyűlölet bűncselekmények - dogmatika és joggyakorlat” című tudományos ülés (2013. március 8.)