Ülések

„Rendészeti képzési modellek itthon és a nagyvilágban” kerekasztal beszélgetés - 2015. november 18.

Dr. habil. Kovács Gábor r. ddtbk. , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, oktatási rektorhelyettes: Általános tájékoztatás a rendészeti képzés szintjeiről
Prof. Dr. Kerezsi Klára , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészetelméleti Tanszék, egyetemi tanár: Az európai rendészeti doktori képzések
Dr. habil. Boda József nb. vőrgy. , Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, dékán: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar feladatai a rendészeti képzésben
Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. ddtbk. , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészetelméleti Tanszék, egyetemi tanár: Rendőri képzési modellek Németországban
Dr. Molnár Katalin PhD , Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészeti Magatartástudományi Intézet Magatartástudományi és Módszertani Tanszék, egyetemi docens: A kommunikációs ismeretek oktatása, szerepe a rendészeti képzésben
Dr. Németh Zsolt PhD ny. r. ezredes , Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete Kriminológiai Tanszék, egyetemi docens: A szakmai etika rendészeti képzésben elfoglalt szerepe
Sajtóanyag
Galéria: