• Rendőrségi Tanulmányok (II. évfolyam 2019/1)


   Boritó/Impresszum
   Summary
   Az egész kiadvány egyben
   ANGYAL MIKLÓSMitől tudomány a kriminalisztika? Újragondolt kriminalisztikai elméletek
   BISCHOFF GEORGINA – TÁNCZI TIBORInnovatív adatbázisok létrehozásának lehetősége és gyakorlati haszna az illegális migrációhoz kapcsolódó büntetőeljárásokban
   LŐWI ILDIKÓ A V4 országainak a modernkori bevándorlással kapcsolatos attitűdjei – Nemzetközi kitekintés
   BALLA JÓZSEFÚti okmányok elfogadásának, érvényességének kérdésköre
   CHRISTIÁN LÁSZLÓA vidékbiztonság rendészeti szereplői és együttműködésük
   DEÁK JÓZSEFHúsz kötet a rendészettudomány fejlesztéséért
   Szerzők
   Tartalom