• Ülés • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2018. március 26-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2018. március 26-án Dr. Németh József PhD r. ezredes, elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Dr. Németh József r. ezredes köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagyot, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettest, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagyot, Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkárt, valamint a meghívott vendégeket és előadókat. Elmondta, hogy az elmúlt évben négyen távoztak a tudományos tanácsból. A távozók helyére Dr. Bak Sándor r. ezredes, Dr. Nagy Richárd r. alezredes, Dr. Kardos Sándor r. alezredes és Dr. Less Ferenc r. alezredes kerültek.
  Dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy az országos rendőrfőkapitány üdvözletét tolmácsolta a tudományos tanács tagjainak. Elmondta, hogy a tanács 2017-ben nagyon hasznos munkát végzett, kezdeményező és aktív volt. Az új tagok részére átadta a megbízó leveleket.
  Dr. Németh József r. ezredes ezt követően megtartotta éves beszámolóját, amelynek főbb gondolati csomópontjai a következők voltak:
  - A 2017. év rendkívül tartalmas volt, számos rendezvényt szervezett a tudományos tanács, többek között Körmenden, Balatonföldváron, Győrben és Zalakaroson.
  - A 2017. évi pályázati felhívásra a szerény érdeklődés ellenére is értékes tanulmányok születtek, majd ismertette a díjazott pályamunkákat.
  - A rendőrség körében is egyre nagyobb az érdeklődés a doktori képzés iránt. A tagok közül hárman szereztek fokozatot Gárdonyi Gergely, Kardos Sándor és Less Ferenc.
  - Ismertetésre került az EU Horizont 2020 kutatások állása. A tudományos tanács önálló kutatásai közül a rendőri alapkompetenciák kutatás került kiemelésre, melynek eredményeit Dr. Malét-Szabó Erika r. alezredes ismertetett.
  Az ülésen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára elmondta, hogy kidolgozták a doktori gyakornoki rendszert, a PhD képzés költségét négy fő esetében tudják fedezni.
  Dr. Szele Tamás r. alezredes a Horizont 2020 által finanszírozott négy ORFK-s pályázatról számolt be, amelyeket a tudományos tanács kezdeményezett. Mindegyik kutatás határrendészeti témában folyik. Dr. Székely Zoltán r. őrnagy a Smartres és a Roborder programok részleteit ismertette.
  Dr. Németh József r. ezredes , a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől 2017. évi tevékenységről szóló beszámoló, valamint a beterjesztett 2018. évi munkaterv elfogadását, amelyet egyhangúlag elfogadtak.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017. március 8-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017. március 8-án Dr. Németh József PhD. r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.

  Dr. Németh József elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány beszédében elismerte a tudományos tanács 2016. évben végzett munkáját. Hangsúlyozta, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság támogatja a Tanács tevékenységét, a szervezett konferenciák magas színvonalúak voltak és hozzájárultak a rendőrség magasfokú társadalmi elismertségéhez. Az idei év kiemelt kutatási témáihoz kérte felvenni a kiberbűnözés, az illegális migráció, a közlekedésbiztonság, valamint az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztését, kutatását.

  Dr. Németh József elnök beszámolójában elmondta, hogy az RTT a 2016. évi tevékenységét eredményesen végezte, számos konferenciát szervezett és támogatott. A kutatások terén a hazai kutatások mellett az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben - a Tanács kezdeményezésére, és koordinálásával – részt vesz az ORFK. Bejelentette, hogy Rendőrségi Szemle címmel tudományos folyóirat alapítását kezdeményezi, ami lektorált, ISSN számmal és szerkesztőbizottsággal rendelkezik majd.

  Az ülésen Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület tagja ismertette a Rendészettudományi Kar eredményeit, valamint a jövőbeli terveket. Elmondta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem öt éves lett, valamint a Víztudományi Kar létrehozásával a karok száma ötre bővült. Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára tájékoztatást adott arról, hogy a Belügyi Tudományos Tanács digitális biztonság témában munkacsoportot alapít, a kutatás végén e-tananyag készül. Hozzászólásában méltatta a Rendőrség Tudományos Tanácsa elmúlt időszakban végzett tevékenységét, megköszönte az ORFK vezetésének a belügyi tudományos tevékenység támogatását.

  Prof. Dr. Kerezsi Klára a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Doktori Iskolájának vezetője bemutatta doktori iskolát, annak képzési rendszerét és a megalakulás körülményeit. Tájékoztatójában említést tett a rendészettudományi doktori képzés fontosságáról és szükségességéről, majd együttműködési javaslatot fogalmazott meg a tudományos tanáccsal közös kutatásokra vonatkozóan.

  Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke kérte a testülettől 2016. évi tevékenységről szóló beszámoló, valamint a beterjesztett 2017. évi munkaterv elfogadását, amelyet a Tanács egyhangúlag elfogadott.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2016. március 2-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2016. március 2-án dr. Németh József r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Az országos rendőrfőkapitány úr távollétében dr. univ. Dsupin Ottó r. ezredes, rendőrségi főtanácsos köszöntötte a tagokat. Tolmácsolta altábornagy úr köszönetét és elismerését, amely az újjáalakulás óta megtett munkáért illeti a tudományos tanácsot. A rendőrség vezetése a jövőben is támaszkodni kíván az elért tudományos eredményekre. A „Jó állam - jó rendészet” projekt jól példázza az elmélet és a gyakorlat összhangját. Megújult palettával továbbra is igényt tartanak a Vezetői Akadémia folytatására. Jelentősnek tartotta a nemzetközi tevékenység megjelenését, amit öt konzorciumi tagság és két projekttagság igazolt. Az idei év kiemelt kutatási témáinak sorolta az élet- és vagyonbiztonságot, a közlekedésrendészetet és a migrációs válsághelyzetet.
  Az ülésen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára tájékoztatást adott a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek tudományos tevékenységéről, a pályázati tapasztalatokról és az aktuális tudományszervezési feladatokról. Prof. Dr. Finszter Géza egyetemi tanár, az MTA doktora bejelentette, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megalakult a Kutatási Tanács, valamint létrejött a Rendészettudományi Kollégium, amelyet ő vezet. Dr. Janza Frigyes nyugállományú r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület ügyvivője beszámolt a Rendészettudományi Doktori Iskola megalakulásáról, a doktori képzés időszerű kérdéseiről.
  Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke ismertette a testület 2015-ben végzett tevékenységét, majd beterjesztette a 2016. évi munkatervet, amelyet a tanács egyhangúlag elfogadott.

 • A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2015. március 18-i ülése

  A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2015. március 18-i ülésén dr. Németh József r. alezredes elnök vezetésével megtartotta soros ülését.
  Az ülésen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára tájékoztatást adott a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek tudományos tevékenységéről és az aktuális tudományszervezési feladatokról. Dr. Janza Frigyes nyugállományú r. vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület ügyvivője beszámolt a rendészeti felsőoktatás időszerű kérdéseiről. Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke ismertette a testület 2014-ben végzett tevékenységét, majd beterjesztette a 2015. évi munkatervet, amelyet a tanács egyhangúlag elfogadott.