Ülések

Ülés - 2020. március 6.

A Belügyi Tudományos Tanács évértékelő, programalkotó ülésére 2020. március 6-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Dr. Dános Valér, a Belügyi Tudományos Tanács (BTT) ügyvezető alelnöke, az ülés levezető elnöke üdvözölte a résztvevőket, külön köszöntötte Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár urat, a BTT elnökét, valamint Gulyás Tibor urat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkárát. A napirendi pontok ismertetését követően, megállapításra került az ülés határozatképessége, majd a napirendi pontok határozatképessége.

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntette az ülésen résztvevőket és ismertette a Tanáccsal szemben támasztott követelményeket. Gulyás Tibor helyettes államtitkár úr köszöntőjében tájékoztatást adott többek között a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács megalakulásáról, valamint örömét és várakozását fejezte ki a megkezdett közös munka vonatkozásában.

A következő napirendi pontként Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője beszámolt a BTT 2019. évi eredményről, továbbá ismertette a 2020. évi munkaterv-tervezetét, amelyet a BTT tagjai egyhangúlag megszavaztak. Ezt követően a BTT keretein belül működő munkacsoportok vezetői, valamint a tudományos tanácsok elnökei számoltak be a 2019. évi tevékenységükről és a 2020. évi tervekről.

Kapcsolódó anyagok:
A BTT 2019. évi eredményeit tartalmazó prezentáció
A BTT 2020. évi munkaterve

Belügyi Tudományos Tanács ülése - 2019. november 29.

A Belügyi Tudományos Tanács ülésére, egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására 2019. november 29-én, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.

Az ülés résztvevőit köszöntötte Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke, az ülés levezető elnöke.

Dr Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és Prof. Dr. Bokor József akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia természettudományi alelnöke köszöntőjét követően átadásra kerültek a belügyi ágazat tudományos elismerései.

Az eseményen átadásra kerültek a Belügyi Tudományos Tanács által alapított, a belügyi ágazat tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a tudományos kutatómunka elismerésül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Hazai Lászlóné Dr. ny. nb. dandártábornok részére, a belügyi ágazatban huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-érmet adományozott dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy részére.
A belügyi ágazatban kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-oklevelet adományozott Dr. Tihanyi Miklós r. őrnagy részére. A belügyi ágazatban magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-oklevelet adományozott Kreitz Zsuzsanna r. alezredes részére.

A rendezvényen került sor a 2019. évi pályázati felhívások értékelésére és ünnepélyes eredményhirdetésére:

A Belügyi Tudományos Tanács által meghirdetett, „A mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szervezeteknél” c. tudományos pályázati felhívás
A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint az OIF Tudományos Tanácsa által közösen kiírt tudományos pályázati felhívás
A Rendőrség Tudományos Tanácsa által kiírt tudományos pályázati felhívás

Dr. Sabjanics István, mint az MTÜ 2019 belügyi fejezet fejezetszerkesztője értékelését követően köszönetét fejezete ki az előadóknak, a résztvevőknek, s nem utolsósorban a szervezőknek az ágazat eredményes november havi rendezvénysorozatáért.

Galéria:

Teljes ülés - 2018. február 23.

A Belügyi Tudományos Tanács értékelő, programalkotó ülésére 2018. február 23-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.

Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető elnöke, az ülés levezető elnöke üdvözölte a résztvevőket, a BTT egyik legfontosabb rendezvényén. Külön köszöntötte Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár urat, a BTT elnökét, a megjelent akadémikusokat, Prof. Dr. Korinek Lászlót, a Belügyi Szemle felelős szerkesztőjét, Prof. Dr. Németh Tamást, az Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani és Agrokémiai Intézet kutatóprofesszorát és Prof. Dr. Józsa Jánost, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorát.

Megemlékezett Prof. Dr. Szabó András volt büntetőjogászról, alkotmánybíróról. Akadémikus úr, barátainak és tisztelőinek András bíró volt, aki február 19-én ünnepelné 90. születésnapját.

Ismertette a napirendi pontokat, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes. Az ülés napirendi pontjaihoz módosító javaslat nem érkezett, a kiadott napirend elfogadást nyert.

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntette az ülésen résztvevőket és ismertette a Tanáccsal szemben támasztott követelményeket.

A következő napirendi pontként Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára beszámolt a BTT 2011. évi újjáalakulása óta elért eredményekről. Ezt követően a BTT keretein belül működő öt munkacsoport képviselője számolt be 2017. évi tevékenységükről; Prof. Dr. Finszter Géza, a Rendészettudományi Munkacsoport vezetője, Dr. Malét-Szabó Erika, az Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport ügyvivője, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Digitális Biztonságtudatosság Munkacsoport vezetője, Bozó Csaba, a Szakterminológiai Munkacsoport vezetője, Bodnárné Dr. Boda Dorottya, a Közfoglalkoztatási Munkacsoport titkára.

Majd Dr. Sabjanics István ismertette a Belügyi Tudományos Tanács 2018. évi munkaterv-tervezetét, melyet Zsinka András, az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátott. A BTT szavazásra jogosult tagjai - keret jelleggel - egyhangúlag megszavazták a 2018. évi munkatervet.

Zsinka András, az ülés levezető elnöke zárásként megállapította, hogy az elmúlt évben komoly munka folyt, melynek eredményei a napi gyakorlatban hasznosíthatóak, valamint kérte a 2018. évi feladatok sikeres teljesítéséhez a jelenlévők támogatását.

Kapcsolódó anyagok:
A BTT 2011-2017. évi eredményeiről szóló beszámoló
A BTT 2011-2017. évi eredményeit tartalmazó prezentáció
A BTT 2018. évi munkaterve

Belügyi Tudományos Tanács ülése, a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 belügyi fejezet ünnepélyes zárása – 2017. november 30.

A Belügyi Tudományos Tanács ülésére, egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására 2017. november 30-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.

Az ülés résztvevőit Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke nevében Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető elnöke és Prof. Dr. Bokor József akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia természettudományi alelnöke köszöntötte.

Az eseményen átadásra kerültek a Belügyi Tudományos Tanács által alapított, a belügyi ágazat tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a tudományos kutatómunka elismerésül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Prof. Dr. Ruzsonyi Péter c. bv. dandártábornok részére, a belügyi ágazatban huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-érmet adományozott Dr. Gaál Gyula r. ezredes részére.

A belügyi ágazatban kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-oklevelet adományozott Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes részére.

A belügyi ágazatban magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-oklevelet adományozott Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes részére.

A rendezvényen került sor a 2017. évi pályázati felhívások értékelésére és ünnepélyes eredményhirdetésére:

Dr. Sabjanics István, mint az MTÜ 2017 belügyi fejezet fejezetszerkesztője értékelését követően köszönetét fejezete ki az előadóknak, a résztvevőknek, s nem utolsósorban a szervezőknek az ágazat eredményes november havi rendezvénysorozatáért.

Galéria:

Kihelyezett ülés – 2017. május 05., Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

2017. május 5-én a Belügyi Tudományos Tanács a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjában (1112 Budapest, Meredek u. 18.) tartott kihelyezett ülést. Az ülésen részt vett Dr. Felkai László államtitkár úr, a Tanács elnöke, valamint Zsinka András helyettes államtitkár úr, a Tanács ügyvezető elnöke is. Az ülést Dr. Dános Valér főosztályvezető úr, a Tanács ügyvezető alelnöke vezette.

Az ülés kezdetén Dr. Dános Valér ügyvezető alelnök úr köszöntötte a Tanács megjelent tagjait, és köszönetet mondott a házigazdának a meghívásért. Tájékoztatást adott arról, hogy a kihelyezett ülésen a Kutatóközpont főigazgatója, főigazgató-helyettese, valamint munkatársai összesen tíz előadást tartanak meg.

A Központ főigazgatója, Prof. Dr. Szarka László akadémikus úr ugyancsak köszöntötte a meghívott vendégeket, és örömét fejezte ki amiatt, hogy az Akadémia egyik igen jelentős kutatói közössége bemutathatja munkásságát. Professzor úr bevezető előadásában bemutatta a Kutatóközpont szervezetét és munkatársait; rámutatott, hogy a Központ négy intézetből épül fel (Földrajztudományi, Földtani és Geokémiai, Geodéziai és Geofizikai, valamint Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet). Ismertette azt is, hogy a Központ székhelye Sopronban található. Kiemelte, hogy a kutató feladata mindenkor az objektivitásra történő törekvés, akkor is, ha egyébként a tudomány eredményei iránti elvárásokat a társadalom igényei is determinálják.

Dr. Gráczer Zoltán (PhD) a Magyar Nemzeti Szeizmológiai Hálózat felépítését és működését mutatta be. Elmondta, hogy az egyes szeizmológiai műszerek a háromdimenziós talajmozgásokat az idő függvényében érzékelik. Rendkívüli érzékenységüknek köszönhetően a nanométer/secundum érzékenységi küszöbérték állapítható meg. Hazánkban 15 permanens szeizmológiai állomás működik, különösen kedvelt helyek a temetők, nyugodt környezetükre való tekintettel. A Hálózat 24 órás készenléttel működik, emellett honlappal, Facebook- és Twitter-fiókkal is rendelkezik.

Dr. Wéber Zoltán (CSc) és Dr. Győri Erzsébet (PhD) a szeizmológiai kutatásokról és a földrengés-veszélyeztetettségről tartott előadást. Elmondták, hogy földrengésnek az érintkező kőzettömbök elcsúszása tekinthető. Az ilyenkor keletkező rugalmas hullámok a Föld középpontja felé terjedhetnek, és akár a Föld túlsó oldalán is érzékelhetők. A hullámsebesség mérésével az ún. tomográfia foglalkozik. Bemutatták az AlpArray projektet, mely az Alpok és tágabb környezetének geodinamikai kutatását vállalta fel. Elmondták, hogy Magyarország közepesen földrengésveszélyes országnak tekinthető, erősebb földrengések mindössze 40-50 évente fordultak elő.

Prof. Dr. Kiss László akadémikus, a Kutatóközpont főigazgató-helyettese kozmikus hatásokról és kockázatokról tartott előadást. Elmondta, hogy a Föld közelében számtalan kisméretű égitest található, a jelenlegi tudásunk szerint az 1 km átmérőt meghaladó testeknek mintegy 90 %-a ismert. Kitért az olyan nagy hatású földközeli jelenségekre, mint amelyek Tunguzkában 1910-ben, Szudánban 2006-ban, vagy Cseljabinszkban 2013-ban következtek be. Szerencsés módon ezek katasztrofális hatásokkal nem jártak, azonban jelentős károkat okoztak. Professzor úr tájékoztatást adott arról a folyamatban lévő pályázatról is, melynek egyik célja egy nagyméretű új, az eddiginél jóval nagyobb látószögű ún. Schmidt-távcső beszerzése. Elmondta azt is, hogy a piszkéstetői obszervatóriumban már számos kisbolygó felfedezésére sor került.

Dr. Bondár István (DSc) és Czanik Csenge a légköri infrahang-észlelés sajátosságait mutatta be. Elmondták, hogy az infrahangnak mind természetes (pl. meteor, vulkán), mind mesterséges (pl. nukleáris robbantás, szuperszonikus légijármű) forrásai lehetnek. Rámutattak, hogy Magyarországon úttörő, új kutatások végzésére lesz lehetőség a rövidesen megnyíló piszkéstetői állomáson.

Koronczay Dávid a geo-elektromosság kérdéseit mutatta be. Elmondta, hogy a napkitörések (korona-kilökődések), „napviharok” nagy töltöttségű olyan részecskék, amelyek néhány óra alatt elérik akár a Föld légkörét is, és jelentős károkat tudnak okozni többek közt a műholdak, a kommunikációs rendszerek vagy a légi közlekedés területén. Olyan, a történelemben előfordult eseményeket is bemutatott, melyek a Földön nagyon jelentős hatásokat, károkat okoztak (1859, Carrington-esemény; 1989, Quebec-blackout; 2003, Halloween storm). Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a jelenségek jól ismert hatása a sarki fény is.

Prof. Dr. Demény Attila akadémikus a geokémiával összefüggő természeti és társadalmi kockázatokról szólt. Elsőként bemutatta a Földtani és Geokémiai Intézet felépítését és működését, majd olyan aktuális témákat ismertetett, mint a klímaváltozás, a vörösiszap-katasztrófa, vagy éppen a nehézfémek környezeti kockázatai. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy kutatási területe a bűnüldözés számára is használható, amennyiben például nagy értékű műkincsek eredetiségét vagy esetleges hamisított, másolt voltát is vizsgálni tudják

Dr. Szalai Zoltán (PhD) a földfelszíni folyamatok és a környezeti kockázatok összefüggéseit mutatta be, említést tett többek közt az egyre gyakoribb „villám”-árvizekről, sárlavinákról. Bemutatta előadásában a szentgyörgyvári és dióskáli vizsgálati területeket. Elmondta, hogy a vizek kártételei elleni védekezés egyik kulcsfontosságú eszköze a talajművelés rendszerének megváltoztatása.

Dr. Kondor Attila Csaba (PhD) a várostérségek népességével és szennyezésével kapcsolatos, konzorciumi formában zajló aktuális kutatást mutatta be, melynek elsődleges célja a szennyvizekben található szermaradványok kockázatainak feltárása.

Az utolsó előadásban Prof. Dr. Kocsis Károly akadémikus, a Földrajztudományi Intézet igazgatója egy igen aktuális témát, az Európát érintő migrációs folyamatok földrajzi vonatkozásait vette górcső alá. Részletes statisztikákkal alátámasztott referátumában elsősorban az Európába érkező iszlám népességű bevándorlók egyes országokra gyakorolt hatását elemezte.

Az előadásokat követően a Belügyi Tudományos Tanács tagjainak kérdéseire a jelen lévő kutatók válaszoltak, majd Zsinka András helyettes államtitkár úr a Tanács nevében megköszönte az értékes előadások megtartását. Dr. Dános Valér ügyvezető alelnök úr ugyancsak köszönetet mondott a Kutatóközpont vezetőjének a meghívásért, és reményét fejezte ki, hogy a Tanács és a Központ között a jövőben is folytatódik az intenzív együttműködés és a sikeres munkakapcsolat.

Teljes ülés - 2017. február 24.

A Belügyi Tudományos Tanács teljes ülésére 2017. február 24-én, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Dr. Dános Valér, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke, az ülés levezető elnöke üdvözölte a résztvevőket, a BTT egyik legfontosabb rendezvényén. Külön köszöntette az elnökségben helyet foglalókat, valamint a meghívott vendégeket. Ismertette a napirendi pontokat, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes. Az ülés napirendi pontjaihoz módosító javaslat nem érkezett, a kiadott napirend elfogadást nyert.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntette az ülésen résztvevőket és ismertette a Tanáccsal szemben támasztott követelményeket.
A következő napirendi pontként Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára értékelte a Tanács 2016. évi tevékenységét.
Ezt követően a BTT keretein belül működő négy munkacsoport képviselője számolt be 2016. évi tevékenységükről: Prof. Dr. Finszter Géza – Rendészettudományi Munkacsoport, Mihalovszky Gabriella - Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport, Dr. Bozó Csaba – Szakterminológiai Munkacsoport, Bodnárné Dr. Boda Dorottya – Közfoglalkoztatási Munkacsoport.
Majd Dr. Sabjanics István ismertette a Belügyi Tudományos Tanács 2016. évi munkatervét, melyet Dr. Dános Valér, az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátott, és az Ülés egyhangúlag elfogadott.
Dr. Dános Valér, az Ülés levezető elnöke zárásként megállapította, hogy az elmúlt évben komoly munka folyt, melynek eredményei a napi gyakorlatban hasznosíthatóak, valamit kérte a 2017. évi feladatok sikeres teljesítéséhez a jelenlévők támogatását.

Kihelyezett ülés – 2017. január 20., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Belügyi Tudományos Tanács (BTT) 2017. január 20-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) központi épületének tanácstermében tartott kihelyezett ülést. Az ülésen részt vett Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a BTT elnöke, valamint Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár, a BTT ügyvezető elnöke is. Az ülést Dr. Sabjanics István, BTT titkára vezette.
Sabjanics István mindenekelőtt megköszönte az Egyetem rektorának, Prof. Dr. Józsa János akadémikusnak, hogy meghívására a BTT tagjai egy impozáns helyszínen tarthatják meg a 2017. év első ülését. Tájékoztatást adott arról, hogy a kihelyezett ülésen a BME három oktatója által prezentált előadást hallgathatnak meg a kihelyezett ülés résztvevői. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a BME rektora a BTT tagjaként aktívan segíti a Tanács munkáját, és a vízügyi területnek kiemelt szerepet biztosít. Ennek különös a jelentősége azóta, hogy a vízügyi igazgatási feladatok a Belügyminisztérium irányítása alá kerültek. A kiváló együttműködést bizonyította már több eredményes nemzetközi szintű konferencia lebonyolítása is.
Az ülés házigazdája, Józsa János professzor elmondta, hogy az az épület, melyben az ülés zajlik, 110 éve épült, többek közt Hauszmann Alajos tervei alapján. Az Egyetem egyébként idén a 235., jubileumi tanévét folytatja, hiszen a műegyetemi oktatás előzményei 1732-re nyúlnak vissza. A Rektor kiemelte: munkájuk során nagy figyelmet fordítanak a kölcsönös együttműködésre, és különösen jelentősnek tartják az ipar „megrendelő erejét”, mely tevékenységük jelentős részét vezérli. Utalt arra is, munkatársaik nagy része igen szerencsés helyzetben van, hiszen tevékenységüknek egyszerre három vetülete is van: szakma, megélhetést biztosító munka, és hobbi is egyben. Kiemelte annak jelentőségét is, hogy a K+F munkák eredményeit az oktatásba a lehető legrövidebb időn belül építik be.
Az első előadást maga Józsa János tartotta meg. A Dr. Dunai László, az Építőmérnöki Kar dékánjával közösen jegyzett prezentáció a „Katasztrófa-megelőzési fejlesztési irányok a Műegyetemen” címet viselte. A Rektor felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt két évtized katasztrófáinak túlnyomó többsége árvíz volt. Elmondta, hogy bár a megelőzés drágának tűnik, hosszú távon mégis a legolcsóbb megoldás. A megelőzés egyik legfontosabb eleme, hogy reális „forgatókönyveket” dolgozzanak ki, amelyek a katasztrófahelyzet lefolyásának modellezésére szolgálhatnak. Az Egyetemen kiemelt kutatási területnek tekintik a katasztrófa-megelőzést, a négy kutatási alterület vezetője négy akadémikus professzor. A Rektor kiemelte, hogy a Duna-völgyben az elmúlt 100 év adataiból számítva a jövőre vonatkozóan 100 ezer éves árvízi szimulációt is képesek voltak előállítani. A védekezés kapcsán külön kiemelte: az árvizekkel kapcsolatos kutatások körében a jövőben számolni kell a hulladékbemosódás kérdésével is, valamint bejelentette, hogy pályázati forrásból létrehozzák a katasztrófavédelmi tudásközpontot.
Józsa professzor magával ragadó lendületű előadásában beszélt még egyéb lehetséges „katasztrófa-forgatókönyvek” szimulációjáról is, így elmondta, hogy többek közt vizsgálták azt, hogyan lehetne a paksi atomerőművet egy repülőgép-becsapódástól vasbeton védőfallal megóvni. Emellett kiemelte azt is, hogy érdemes lenne a magyarországi hidak egy részét „földrengésállóvá” tenni. Jóllehet ez igen drága megoldás, ugyanakkor egy ilyen típusú katasztrófa esetén megmaradhatna a folyók feletti közlekedési lehetőség, amit mindenki számára biztosítani lehetne, és a mentésben is rendkívüli jelentősége lenne.
A kihelyezett ülés második előadását Prof. Dr. Charaf Hassan tanszékvezető egyetemi tanár tartotta meg, címe: „IKT megoldások az ipar szolgálatában”. A professzor beszélt az IKT (információs és kommunikációs technológiák) aktuális trendjeiről, az ún. 5G-ről és „A dolgok internetéről” (IoT – Internet of Things; IoE – Internet of Everything), vagy a „Big Data” jelenségéről. Utalt rá, hogy az „Ipar 4.0” olyan sajátos rendszer, amely a gyártósort, a szállítót és a megrendelőt köti össze a lehető legjobban. Elmondta, hogy a Google-ben történő keresés reaktív jellegű: a jövő az olyan proaktív eszközöké, amelyek „kitalálják”, mire van szüksége a felhasználónak, és ennek alapján „elé hozzák” az információt. A fő feladatok közt a professzor kiemelte az ipari folyamatok fenntarthatóságát, üzemeltetését, hatékonnyá tételét, valamint az ipar és a lakosság magas szintű digitális kiszolgálását. Utalt arra is, hogy vizsgálataik és fejlesztéseik célpontja a járműipar, a közlekedés, a mezőgazdaság és az erdészet is. E körben például kísérletek folynak automatikusan közlekedő mezőgazdasági gépjárművek irányítási lehetőségei kapcsán. De „megrendelőik” közt ott vannak nagy ipari üzemek, az energiaszektor és az egészségügy is. Különleges kutatási terület az „okosváros” (Smart City) projektje, amely – többek közt – a városi közlekedés, közvilágítás, parkolási rendszer, vagy éppen térfigyelés központi irányítását is lehetővé teheti. Az intelligens technológiák körében tehát a BME és az ipar együttműködése igen nagy lehetőségek előtt áll – zárta előadását Charaf Hassan professzor.
A kihelyezett ülés harmadik előadója Dr. Risztics Péter Károly, a Közigazgatási Informatikai Központ elnöke volt. Előadásának címe: „A BME IK tevékenysége a Belügyminisztériumban”. A Központ elnöke számos sikeres projektet bemutatott a témakörben, említette többek közt a Robotzsaru program, az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) és a Központi Érkeztetési Rendszer (KÉR) fejlesztéséhez nyújtott hozzájárulást, az adatvagyon megóvásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat. Kiemelte, hogy a Központ saját bevételből finanszírozza magát, amit a piaci szolgáltatásokból tud kitermelni.
A három előadást követően Zsinka András helyettes államtitkár köszönetet mondott rektor úrnak azért, hogy a BTT ülését ilyen impozáns helyszínen tarthatta meg. Kiemelte a BME szerepét a közös munka során, és külön utalt arra, hogy 2017-ben a közigazgatásban a digitális aláírás kötelezővé fog válni.
Dr. Papp Antal, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója hangsúlyozta, hogy a BME munkatársaival hagyományosan kiváló az együttműködés, ez már számos katasztrófahelyzet, így többek közt a tiszai ciánszennyezés vagy a vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolása kapcsán bebizonyosodott. Külön örömét fejezte ki amiatt, hogy a Központ számos oktatója az Egyetemen szerezte felsőfokú végzettségét.
Dr. Sabjanics István titkár ezt követően köszönetet mondott Józsa professzor úrnak, amiért házigazdaként gazdag és tartalmas programot biztosított a Belügyi Tudományos Tanács kihelyezett ülésére. Elmondta, hogy a Tanács munkájában a digitális környezet fenyegetettsége a jövőben kiemelt hangsúlyt fog kapni, melynek kapcsán a közszféra számára szóló tananyagfejlesztés is napirenden van. Kiemelte, hogy 2017 áprilisában a modern biztonsági kihívások körében színvonalas tanulmánykötet megjelenése is várható, melynek összeállításához nem kevesebb, mint hét akadémikus szerző is hozzájárult.
A kihelyezett ülés zárásaként Józsa János rektor megköszönte, hogy a Tanács tagjait vendégül láthatták, és az elnökség tagjainak a BME történetét bemutató, igényes kiállítású, színes albumot nyújtott át.
A látogatás végén a résztvevők kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy sikeres együttműködésüket a jövőben is folytatják, és tevékenységükben az információcsere és a tudományos programok kapcsán biztosított koordináció a jövőben is jelentős szerepet fog kapni.

  Dr. Szilvásy György Péter,
a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének elnöke,
a Belügyi Tudományos Tanács tanácskozási jogú tagjának beszámolója

Teljes ülés, a Magyar Tudomány Ünnepe 2016 belügyi fejezet ünnepélyes zárása - 2016. november 30.

A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésére 2016. november -én került sor, a Belügyminisztérium Márványaulájában. Az eseményen, a hagyományoknak megfelelően sor került a Magyar Tudomány Ünnepe 2016 belügyi fejezet ünnepélyes zárásra.
A meghívottakat Dr. Felkai László, BM közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és Prof. Dr. Barnabás Beáta akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese, a Magyar Tudomány Ünnepe Programbizottság elnöke köszöntötte.
Az eseményen átadásra kerültek a Belügyi Tudományos Tanács által alapított, a belügyi ágazat tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a tudományos kutatómunka elismerésül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Prof. Dr. Németh Tamás akadémikus, a Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja, a belügyi ágazatban huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-érmet adományozott Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány részére.
A belügyi ágazatban kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-oklevélben részesült Somogyvári Mihály bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanács titkára.
A belügyi ágazatban magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-oklevélben részesült Dr. Németh József r. alezredes, a Rendőrség Tudományos Tanács elnöke.
A rendezvényen került sor a 2016. évi pályázati felhívások értékelésére és ünnepélyes eredményhirdetésére:

  • a Belügyi Tudományos Tanács által meghirdetett „A kiberbiztonság aktuális kihívásai Európában és Magyarországon” c. tudományos pályázat
  • a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, valamint a BÁH Tudományos Tanácsa által hirdetett kutatási pályázat
  • a Rendőrség Tudományos Tanácsa által hirdetett pályázati felhívás
A teljes ülésen kiállításra kerültek Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa által támogatott Büntetés-végrehajtás I. Országos Fotópályázata nyertes pályaművei.
Dr. Sabjanics István, mint az MTÜ 2016 belügyi fejezet fejezetszerkesztője értékelését követően, köszönetét fejezete ki az előadóknak, résztvevőknek és a szervezőknek az ágazat eredményes november havi rendezvénysorozatért.

Teljes ülés - 2016. február

A Belügyi Tudományos Tanács teljes ülésére 2016. február 19-én, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Dr. Dános Valér, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke, az ülés levezető elnöke üdvözölte a résztvevőket, a BTT egyik legfontosabb rendezvényén. Külön köszöntette az elnökségben helyet foglalókat: Dr. Felkai László közigazgatási államtitkárt, a Belügyi Tudományos Tanács elnökét, Prof. Dr. Korinek Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, valamint Dr. Sabjanics Istvánt, a BTT titkárát. Ismertette a napirendi pontokat, majd megállapította, hogy az ülés határozatképes. Az ülés napirendi pontjaihoz módosító javaslat nem érkezett, a kiadott napirend elfogadást nyert.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke nyitó és feladatszabó beszédében többek között elmondta, hogy a 2015. év legnagyobb tudományos sikerének, az informatikai tárgyú, e-személyigazolvány létrehozását tekinti, mely Európa szerte, sőt világszerte színvonalát illetően egyedülálló. Rendészeti területen 2016. évre jelentős változások a jelenlegi információk szerint nem tervezettek, bár a nemzetközi és hazai körülmények váratlan eseményeket, feladatokat eredményezhetnek. Kiemelte a közfoglalkoztatás területén megoldásra váró feladatokat, valamint elismerően nyilatkozott az OVF Vízügyi Tudományos Tanács tevékenységéről. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy februárban önkormányzati kutatóintézet kezdi meg tevékenységét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
A következő napirendi pontként Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára értékelte a Tanács 2015. évi tevékenységét.
Ezt követően a BTT keretein belül működő négy munkacsoport képviselője számolt be 2015. évi tevékenységükről: Prof. Dr. Finszter Géza – Rendészettudományi Munkacsoport, Dr. Malét-Szabó Erika - Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport, Bozó Csaba – Szakterminológiai Munkacsoport, Bodnárné Dr. Boda Dorottya – Közfoglalkoztatási Munkacsoport.
Majd Dr. Sabjanics István ismertette a Belügyi Tudományos Tanács 2016. évi munkatervét, melyet Dr. Dános Valér, az ülés levezető elnöke szavazásra bocsátott, és az Ülés egyhangúlag elfogadott.
A hozzászólások napirendi pont keretében Prof. Dr. Kerezsi Klára , Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola vezetője tájékoztatta a résztvevőket a 2015. november 30-án akkreditált intézményről. Majd Dr. habil. Boda József , a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar dékánja hozzászólásában köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt vettek a Rendészettudományi Doktori Iskola működésének megalapozásában, valamint a BTT-nek a gyümölcsöző együttműködésért. Majd ismertette többek között a Kar kutatói és tehetséggondozási tevékenységét.
Dr. Dános Valér, az Ülés levezető elnöke zárásként megállapította, hogy az elmúlt évben komoly munka folyt, melynek eredményei a napi gyakorlatban hasznosíthatóak, valamit kérte a 2016. évi feladatok sikeres teljesítéséhez a jelenlévők támogatását.

Galéria:

Ünnepi ülés - 2015. november

A Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésére 2015. november 27-én került sor, a Belügyminisztérium Márványaulájában. Az eseményen, a hagyományoknak megfelelően sor került a Magyar Tudomány Ünnepe 2015 belügyi fejezetének ünnepélyes zárásra.
A meghívottakat Dr. Felkai László, BM közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és Prof. Dr. Bokor József akadémikus, Magyar Tudományos Akadémia rendes Elnökségének tagja, MTA SZTAKI, tudományos igazgatója köszöntötte.
Az eseményen átadásra kerültek a Belügyi Tudományos Tanács által alapított, a belügyi ágazat tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a tudományos kutatómunka elismerésül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Prof. Dr. Józsa János, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora részére, a rendészettudomány területén huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-érmet adományozott Dr. Sabjanics István, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Tudományszervezési Osztály vezetője részére.
A rendészettudomány területén kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-oklevélben részesült Kovács Zoltán nb. dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgató-helyettese és dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanára.
A rendészettudomány területén magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-oklevélben részesült Dr. Pallo József bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Jogi és Adatkezelési Főosztály vezetője és Dr. Gazdag Tibor tű. alezredes, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség, Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese.
A rendezvényen került sor a 2015. évi pályázati felhívások értékelésére és ünnepélyes eredményhirdetésére:

  • a Belügyi Tudományos Tanács, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és a Belügyi Szemle közös pályázati felhívás
  • a Magyar Tudományos Akadémia, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Somos Alapítvány által alapított Katasztrófavédelmi Díj
  • a Rendőrség Tudományos Tanácsa pályázati felhívása
  • a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat által közösen kiírt pályázat felhívás
  • a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Tudományos Tanácsa pályázati felhívása
Dr. Sabjanics István, mint az MTÜ 2015 belügyi ágazati fejezetszerkesztője értékelését követően köszönetét fejezete ki az előadóknak, résztvevőknek és a szervezőknek az ágazat eredményes november havi rendezvénysorozatért.

Galéria:

Kihelyezett ülés - 2015. május 22., HungaroControl Zrt.

2015. május 22-én a Belügyi Tudományos Tanács kihelyezett ülését a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.-nél tartotta (1185 Budapest, Igló utca 33-35.). Az ülés kezdetén Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy úr, a Tanács ügyvezető alelnöke, valamint Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr, a Tanács elnöke köszöntötte a résztvevőket és mondott köszönetet a meghívásért. Államtitkár úr elmondta azt is, hogy örömmel tért vissza a HungaroControl-hoz: mintegy három éve éppen e helyen tartottak közigazgatási államtitkári értekezletet.
A Tanács jelen lévő tagjai elsőként a vállalat történetéről, szervezetéről, működéséről és elért eredményeiről tájékozódhattak Szepessy Kornél vezérigazgató úr informatív előadásából. Vezérigazgató úr részletes áttekintést adott arról a szerepről, amelyet a HungaroControl a hazai polgári légiközlekedés szereplői közt betölt. Utalt többek közt arra az érdekességre is, hogy a légügyi főfelügyelő tisztségét jelenleg a Kormány egyik helyettes államtitkára, Becsey Zsolt tölti be.
Ugyancsak fontos szereplőknek tekinthetők kormányzati szinten a Nemzeti Közlekedési Hatóság (különösen annak Légügyi Hivatala), mely egyben az NSA (Nemzeti Felügyeleti Hatóság) szerepkörét is betölti. Irányítási szempontból ki kell emelni a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerepét is. Különleges jogállású közigazgatási szerv a Közlekedésbiztonsági Szervezet , mely többek közt a légiközlekedési balesetek független szakmai vizsgálatát végzi, és a balesetmegelőzést is kiemelt feladatának tekinti.
Szepessy Kornél utalt rá: Európában 9,8 millió járat közlekedett 2011-ben és ez a szám 2030-ig akár meg is duplázódhat, a mi komoly kihívásokat támaszt a légiforgalmat irányító cégekkel szemben.
Vezérigazgató úr a cég története kapcsán elmondta, hogy már 1916-ban sor került az első rádió-iránymérő szolgálat felállítására. A vállalat konkrét előzményeként megemlítette, hogy 1973-ban alakult meg az akkori Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság. A légiforgalmi irányítást és a budapesti nemzetközi repülőtér üzemeltetését hosszú évtizedekig ez a közös szervezet végezte, a két funkció 2002-ben vált külön a Budapest Airport és a HungaroControl szétválasztásával. A magyar légiforgalmi szolgálat előbb önálló költségvetési szervként működött, majd 2007-ben önállóan működő, zártkörű részvénytársasággá alakult, amelynek egyedüli részvényese a Magyar Állam, alapítói és tulajdonosi jogait pedig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolja. Költségvetési támogatásban nem részesül, éves árbevétele közel 29 milliárd forint, ezzel az egyik legsikeresebb állami tulajdonú vállalat.
A 2014-es évről vezérigazgató úr elmondta, hogy a repülőtér forgalma 86 ezer gépmozgást jelentett. A cég mintegy 700 alkalmazottal működik, és Európában egyedülálló módon, működése során kapacitáshiány miatt járatonként 0 perc késés következett be.
A vállalat feladatai körében elhangzott, hogy Magyarország ellenőrzött légterében a HungaroControl irányítja a légiközlekedést: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az irányítótorony munkatársai, a repülőtér környezetében a közelkörzeti irányítók, az ország többi részén pedig a körzeti irányítók teljesítenek szolgálatot az év minden napján, a nap 24 órájában. A nem ellenőrzött légtérben közlekedők, illetve a debreceni és a sármelléki repülőteret használók számára repüléstájékoztató szolgálatot biztosít. Légtérgazdálkodó csoportja bírálja el a légtérfelhasználó igényeket, az áramlásszervezők pedig arról gondoskodnak, hogy egyszerre csak annyi repülőgép használja a légteret, amelynek biztonságos irányításához a személyi és technikai feltételek adottak. Koordinálja ezenkívül a budapesti repülőtér kapacitásainak optimális felhasználását, átfogó légiforgalmi tájékoztatást nyújt le- és felszálló gépeknek, valamint aktuális meteorológiai információkkal látja el a pilótákat. Emellett a HungaroControl jelentős oktatási, szimulációs és kutatás-fejlesztési hagyományokkal is rendelkezik. A cég képzés, kutatás-fejlesztés és szimuláció területén indított projektjei közül elsőként a Center of Research, Development and Simulation (CRDS) valósult meg. 2011-ben Entry Point Central (EPC) néven közös légi navigációs akadémiát nyitott Budapesten a HungaroControl, valamint a svéd, dán és norvég légiforgalmi szolgálat oktató központja, az Entry Point North.
A Tanács tagjai megtudhatták azt is, hogy az Európai Unió kidolgozta a kontinens légi navigációját megújító Egységes Európai Égbolt programot. A program célja, hogy számottevően javítsa a kontinens légiforgalmi irányításának hatékonyságát és versenyképességét, ennek érdekében összehangolják a nemzeti léginavigációs szolgálatok munkáját, és a jelenleg még államhatárok mentén tagolt légteret a forgalom áramlásával összhangban, kilenc regionális egységbe, úgynevezett funkcionális légtérblokkokba integrálják. Magyarország légiforgalmi irányító szolgálata a közép-európai funkcionális légtérblokk tagja – az osztrák, a cseh, a szlovák, a horvát, a szlovén és a bosnyák szolgáltatóval együtt.
A HungaroControl színvonalas működésének záloga többek közt a csúcstechnika alkalmazása is. Szepessy Kornél két jelentős eredményről adott számot:

  • ANS III : Közel tízezer négyzetméteres új irányító központtal és a legmodernebb technológiával fejleszti Magyarország, s egyben Közép-Európa légiközlekedési infrastruktúráját a HungaroControl. A beruházás összértéke eléri a 13 milliárd forintot, amelynek 85%-át a HungaroControl Zrt. a saját forrásaiból finanszírozza.
  • MATIAS: Az új irányítóközpont hardvereszközeinek cseréje lehetővé tette, hogy a cég légi navigációs és tájékoztató szoftverének a legújabb verziója kerüljön a komplexumba. A MATIAS ma a világ egyik legkorszerűbb szoftverrendszere, amely a világon elsőként lehetővé tette, hogy a légi járművek fedélzetéről letöltött adatokat komplex módon feldolgozza és megjelenítse az irányítók számára.

Szepessy Kornél nagy büszkeséggel mondta el, hogy a HungaroControl kiemelkedő nemzetközi feladatot is kapott a közelmúltban: a NATO Magyarországot kérte fel a Koszovó feletti magas légtér újbóli megnyitására és a légiforgalom irányítására , amely jelentős diplomáciai siker és szakmai elismerés hazánk számára.
A vezérigazgató úr előadását követően a Tanács tagjai megtekinthették a cég eredményeit bemutató kisfilmet, majd a vállalat vezető munkatársai segítségével betekintést nyerhettek a légiforgalmi irányítók képzésének, valamint a légiforgalmi irányítás tényleges működésének rejtelmeibe. A Tanács minden tagja hazavihetett egy, a cég működését és eredményeit bemutató tájékoztató anyagot is.
A látogatás végén a HungaroControl és a Tanács vezetői kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy sikeres együttműködésüket a jövőben is folytatják, és tevékenységük során az információcsere, a tudományos tevékenységben nyújtott segítség is elsődleges szerepet fog kapni.

Dr. Szilvásy György Péter, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének elnöke, a Belügyi Tudományos Tanács tanácskozási jogú tagjának beszámolója

Ünnepi ülés - 2015. február

A Belügyi Tudományos Tanács teljes ülésére 2015. február 27-én, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.

Dr. Dános Valér, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke, az ülés levezető elnöke üdvözölte a résztvevőket, külön köszöntette Dr. Felkai László közigazgatási államtitkárt, a Belügyi Tudományos Tanács elnökét, Prof. Dr. Korinek László, Prof. Dr. Németh Tamás és Prof. Dr. Józsa János akadémikusokat. Örömét fejezte ki, hogy a Belügyi Tudományos Tanács három akadémikust tudhat tagjai sorában, így a Magyar Tudományos Akadémia tudománypolitikai irányelvei, iránymutatási közvetlen úton is eljutnak a Belügyi Tudományos Tanácshoz.

Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke az elmúlt év tekintetében megállapította, hogy rendkívül gazdag és eseménydús volt. A Belügyi Tudományos Tanács 2014. évi tevékenysége és teljesítménye jól nyomon követhető a Tanács honlapján. Köszönetét fejezte ki, a Belügyi Tudományos Tanács honlapja létrehozásában, működtetésében résztvevőknek, hogy az érdeklődő közönséget folyamatos és friss információkkal látják el.

Felhívta a figyelmet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal működésére és javasolta a szoros kapcsolat kialakítását. A Minisztérium 2015. évi legfontosabb feladatai közül kiemelte az informatikát és a vízügy teljes spektrumát. Többszörösen hangsúlyozta, hogy az új ötleteknek, innovációknak a lakosság jobb kiszolgálását, a gyakorlatorientációt kell szolgálniuk. A Minisztérium vezetése nyitott az ötletek befogadására, de az elméletnek és a gyakorlatnak egy egészséges arányát kell megtalálni ahhoz, hogy a bejövő gondolatok felvállalhatóak legyenek.

Az ülés levezető elnöke megköszönte az elnök úr iránymutató mondatait. Ezt követően Dr. Dobák Imre részére átadásra került – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Tudományos Tanácsa elnöki – megbízólevele. Dr. Dános Valér külön köszönetet mondott Hazai Lászlóné Dr. asszonynak, a tudományos tanács korábbi elnökének, a tanács megalapításában végzett áldozatos munkájáért.

A következő napirendi pontként Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára értékelte a Tanács 2014. évi tevékenységét, melyet tartalmas és értékes évnek ítélt meg.

A munkacsoportok vezetői közül először Prof. Dr. Finszter Géza értékelte a Rendészettudományi Munkacsoport 2014. évi teljesítményét, majd Mihalovszy Gabriella, az Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport vezetője számolt be a 2013-ban megkezdett vezető kiválasztási módszertani kutatás folytatásáról. Dr. Szabó Henrik, a Szakterminológiai Munkacsoport vezetője és Bozó Csaba, a Munkacsoport tagja prezentálták a szakterminológiai fogalomtár kialakításának és működésének sajátosságait.

Következő napirendi pontként Dr. Sabjanics István ismertette a Belügyi Tudományos Tanács 2015. munkatervének sarokpontjait, ezt követően Dr. Dános Valér, ülés levezető elnöke szavazásra bocsátotta a munkaterv elfogadását, az Ülés elfogadta a 2015. évre szóló munkatervet. Levezető elnöki zárszó keretében hangsúlyozta, hogy a BTT munkaterve megfelel Felkai államtitkár úr által is megfogalmazott elvárásoknak, gyakorlatorientált.

Ünnepi ülés - 2014. november

A Magyar Tudomány Ünnepe 2014. rendezvénysorozat belügyi fejezetének ünnepélyes zárására 2014. november 28-án a Belügyi Tudományos Tanács ünnepi ülésén a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor. A meghívottakat Dr. Barnabás Beáta akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár-helyettese, a MTÜ Programtanácsának elnöke és Zsinka András, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető elnöke köszöntötte. Az eseményen átadásra kerültek a Belügyi Tudományos Tanács által alapított, a belügyi ágazat tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek. Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a tudományos kutatómunka elismerésül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Dr. Angyal Miklós ro. alezredes, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet szakorvosa részére, a rendészettudomány területén huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-érmet adományozott Dr. Papp Antal tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója részére.

A rendészettudomány területén kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-oklevélben részesült Dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály vezetője és Dr. Unicsovics György ezredes, az Alkotmányvédelmi Hivatal igazgatója.

A rendészettudomány területén, magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-oklevében részesült Dr. Dobák Imre ezredes, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főosztályvezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék tanszékvezető helyettese és Dr. Böröcz Miklós r. őrnagy, a Terrorelhárítási Központ munkatársa.

A rendezvényen került sor a 2014. évi pályázati felhívások értékelésére és ünnepélyes eredményhirdetésére:

Dr. Sabjanics István, mint az MTÜ 2014 belügyi fejezetének szerkesztője értékelését követően köszönetét fejezete ki az előadóknak, résztvevőknek és a szervezőknek az ágazat november havi rendezvénysorozatért.

Kihelyezett ülés 2014. október 3. – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

2014. október 3-án a Belügyi Tudományos Tanács kihelyezett ülést tartott az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (1067 Budapest, Eötvös u. 7.). A Levéltárban a Tanács nevében Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr, valamint Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy úr köszönte meg a Levéltár főigazgatója részéről kapott meghívást.

A Tanács kihelyezett ülésén Dr. Felkai László elnök úr átadta megbízólevelét Prof. Dr. Józsa Jánosnak, a BTT állandó tagjának.

A Levéltárról elsőként Dr. Gyarmati György főigazgató úr tartott ismertetőt. Elmondta, hogy jogállásukat, tevékenységüket elsősorban az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló 2003. évi III. törvény, valamint az ennek végrehajtására alkotott 43/2003. (III. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Elsődleges feladatuk, hogy az 1944. december 21. és 1990. február 14. között az állambiztonsági tevékenységet végző magyar állami szervek működésével összefüggésben a Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökségénél és jogelődeiknél, valamint további, hasonló jogállású szerveknél keletkezett adatokat és iratokat tárolják, valamint keresésüket biztosítsák. Főigazgató úr kiemelte, hogy e körbe tartoznak még a korábban működött ún. „átvilágító” bizottságok munkája során keletkezett adatok és iratok is. Elmondta továbbá, hogy a Levéltár 2003-ban a Történeti Hivatal jogutódjaként jött létre.

Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin főigazgató-helyettes asszony rámutatott, hogy jóllehet a Levéltár már több mint 750 ezer megfigyelt személy adatait rögzítette, a kutatómunka folyamatos, és így is nagy tömegű irat feldolgozása nem lehetséges, hiszen azok egy jelentős részét megsemmisítették. Megemlítette, hogy Kelet-Európa több országában sem ismeretlen a Levéltárhoz hasonló intézet működése, nem ritka az sem, hogy a magyarénál nagyságrendekkel nagyobb a munkatársak száma.

Az ismertetőket követően a Levéltár vezetői a felmerült kérdésekre adtak választ, majd mód nyílt a tárolt iratok egy részének megtekintésére. A Tanács tagjait a raktárban Bikki István és Dr. Cseh Gergő Bendegúz főosztályvezető urak kalauzolták. A Tanács tagjai megtekinthették azt az egyedi, német gyártmányú készüléket is, mely az elöregedett, savas és romló állagú papírok savtalanítását egy különleges összetételű folyadék segítségével szünteti meg.

A Levéltár munkatársai felhívták a figyelmet arra, hogy a törvény által szabott keretek között bárki jogosult – akár interneten keresztül is – a rá vonatkozó adatok kikérésére, és ez a jog megilleti a hozzátartozók bizonyos körét is. A Levéltár nyitott a tudományos kutatók számára is, ők azonban bizonyos különleges személyes adatok megismerésére csak meghatározott, több évtizednyi eltelt idő után válnak jogosulttá. A törvény szerint emellett a Levéltárban kezelt iratokat anonimizált formában bárki jogosult megismerni és nyilvánosságra hozni.

Dr. Gyarmati György főigazgató úr a Tanács valamennyi tagjának egy ajándékcsomaggal is kedveskedett, melyben a Levéltár működéséről szóló áttekintő munkákat adott át tájékoztatásul.

A látogatás végén a Levéltár és a Tanács vezetői kölcsönösen biztosították egymást arról, hogy együttműködésük a jövőben is zökkenőmentes lesz, és tevékenységük során az információcsere és a tudományos programok összehangolása is elsődleges szerepet fog kapni.


Dr. Szilvásy György Péter, a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének elnöke,
a Belügyi Tudományos Tanács tanácskozási jogú tagjának beszámolója

Teljes ülés – 2014. február

A Belügyi Tudományos Tanács teljes ülésére 2014. február 21-én, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.

Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy , BTT ügyvezető alelnöke, a BM OKTF főigazgatója, mint az ülés levezető elnöke üdvözölte a megjelenteket, külön köszöntette Prof. Dr. habil. Németh Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárát, Dr. Felkai László közigazgatási államtitkárt, a Belügyi Tudományos Tanács elnökét és Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért és vízügyért felelős helyettes államtitkárt. Ezt követően Dr. Felkai László tartotta meg köszöntőjét, melyben méltatta a Tanács tagjainak elmúlt évi munkáját és eredményeit. Külön üdvözölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának megalakulását. Hangsúlyozta a tudományos tevékenységnek a törvények előkészítésében való fontosságát, valamint azt is, hogy ezen felül a módszertan kidolgozására is nagy hangsúlyt kell fektetni. Az Európai Unióhoz való tudományos igazodással kapcsolatban megemlítette, hogy a 7 éves pénzügyi időszak lezárult és ezzel az 5%-os technikai segítségnyújtási keret megszűnik. Lévén, hogy az EU-s projektek kifutása lényegesen hosszabb, mint a törvényalkotás, így szorgalmazta a tudomány képviselőinek bekapcsolódását a folyamatokba különös tekintettel az „ex ante” feltételek elméleti kidolgozására. A partnerségi megállapodás megkötése után az operatív programok megvalósításában szintén szükséges, hogy a tudomány képviselői részt vegyenek. Példaként említette a területi operatív programokat, melyekhez a vízügyi-, településügyi- és örökségvédelmi tudományos tevékenységre szükség lesz. Megállapította, hogy a Belügyi Tudományos Tanács működésében is megfigyelhető egyfajta hangsúlyeltolódás, mely révén a különböző munkacsoportok megerősödtek és önállósodtak.

Az ülés levezető elnöke megállapította, hogy a Tanács határozatképes, mivel 14 állandó tagja közül 11 jelen van, míg 2 fő meghatalmazás útján érvényesíti szavazati jogát. Bejelentette, hogy a tanácskozási jogú tagok közül mindenki elfogadta a meghívást, mindenki jelen van. Továbbá tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. alezredes asszony, a Belügyi Tudományos Tanács titkára a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatja munkáját. Javaslatának megfelelően a megüresedett tisztséget ideiglenesen Dr. Sabjanics István, a BM OKTF Tudományszervezési Osztályának osztályvezetője látja el. Ezt követően a Tanács szavazásra jogosult tagjai egyhangúlag megszavazták a meghívóban közzétett napirendi pontokat. Bejelentette továbbá, hogy 2014. február 18-án megalakult a Belügyi Tudományos Tanács Vízügyi Tudományos Tanácsa. A tagok a megbízóleveleket Miniszter Úr jelenlétében korábban átvették. Külön köszöntötte Láng István urat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettesét, valamint Dr. Huszár László tábornok urat, aki átvette a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsának irányítását. Megköszönte Dr. Katona Géza professzor úrnak, hogy jelenlétével és munkájával részt vesz a Tanács tevékenységében. Láng István beszédében mérföldkőnek nevezte a Vízügyi Tudományos Tanács megalakulását. Kihangsúlyozta, hogy az első időszakban az operatív, gyorsan hasznosítható kutatásokra van szükség és továbbra is törekedni kell arra, hogy a kutatások a feladatokkal arányban legyenek. Bízik benne, hogy a Belügyi Tudományos Tanács és a Vízügyi Tudományos Tanács együttműködése eredményes lesz. Dr. Váradi József, a Vízügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntötte a jelenlévőket és örömét fejezte ki, hogy a Belügyi Tudományos Tanács tagjai és résztvevői lehetnek. Fontos lépésnek tartotta, hogy a Belügyminisztérium vezetése fontosnak érezte a Vízügyi Tudományos Tanács létrehozását, hiszen Magyarország vízügyi nagyhatalom a tudomány területén és az árvízi védekezésben. Tájékoztatta a jelenlévőket a Tanács alakuló ülésén elhangzottakról. Feladataikról elmondta, hogy a következő tennivaló a Tanács 2014. évi munkatervének elkészítése, valamint a Víz Világtalálkozó eredményeinek feldolgozása és ismertetése a márciusi Víz Világnapon. Bejelentette, hogy a Vízügyi Tudományos Tanácsot Dr. Józsa János, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja fogja képviselni a Belügyi Tudományos Tanácsban, állandó tagként. Prof. Dr. habil. Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára méltatta Belügyminisztériumot a Vízügyi Tudományos Tanács létrehozásáért, valamint szorgalmazta a Tanács, az MTA és az egyetemek együttműködését az eredményes munka érdekében. Dr. Sabjanics István a Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja, a BM OKTF Tudományszervezési Osztályának vezetője bemutatta a BTT 2013. évi tevékenységét. Elsőként összefoglalta a 2013. évi munkatervben szereplő kutatások helyzetét. Részletesen bemutatta a munkacsoportok tevékenységét, valamint a tudományos pályázatok eredményeit. A rendezvények tekintetében ismertette a BTT elmúlt évi konferenciáinak részleteit. Az események között külön kiemelte „A terrorizmus Rubik-kockája, avagy a fenyegetések komplex megközelítése”, valamint „A rendvédelem és a honvédelem területén végzett orvosi és pszichológiai tevékenység kihívásai napjainkban” című tudományos-szakmai konferenciákat. Hangsúlyozta, hogy a rendezvények nem jöhettek volna létre külső támogatások nélkül. Bejelentette, hogy a 2014. évi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitásakor nagy hangsúly kerül a vízzel kapcsolatos téma bemutatására. Tájékoztatást adott a Tanács honlapjának helyzetéről és látogatottságáról, valamint a honlappal kapcsolatos jövőbeni tervekről. Dr. Katona Géza részletesen ismertette a Szakterminológiai Munkacsoport tevékenységét. A munkacsoport tagjai 2013-ban a bűnüldözés, a bűnügyi technika, a nemzetközi bűnügyi együttműködés és a bűnmegelőzés szakterületeiről 404 tárgyszót határozott meg és foglalt ideiglenes jegyzékbe. Az összegyűjtött kifejezések megjelenítéséhez az informatikai háttér előkészítése szükséges. Mihalovszky Gabriella az Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport vezetőjeként bemutatta a kutatócsoport munkáját és az általuk végzett kutatás sajátosságait és eredményeit. Elmondta, hogy a 2013. év legnagyobb kihívása a rendészeti vezető-kiválasztási rendszer tudományos megalapozása volt. Célul tűzték ki egy új kompetencia lista létrehozását, amely megalapozhatja és professzionális irányba viheti a vezető-kiválasztási rendszer megalkotását. Véleménye szerint a kutatócsoport munkájának egyik legfontosabb eredménye az egyes belügyi szervek vezetői állományának közös szemlélet szerint történő vizsgálata, valamint az eredmények egységes értékelési rendszerének kialakítása volt. Megköszönte a Belügyi Tudományos Tanácsnak a lehetőséget, hogy létrejöhetett az Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport. Dr. Dömötör Tamás, a Területrendezési és Településügyi Munkacsoport vezetője elmondta, hogy a Munkacsoport alapvetően 3 területre fókuszált az elmúlt évben: jogszabályok véleményezése, konferenciaszervezés és egy tudástár létrehozása Belügyi Tudományos Tanács honlapján. Bejelentette, hogy egy külön ad hoc munkacsoport jön létre Tájépítészeti Munkacsoport néven. Dr. Dános Valér kapcsolódva Dr. Sabjanics István úr pályázati rendszerekről szóló beszámolójához elismerését fejezte ki a munkáért a tudományos tanácsoknak és felhívta a figyelmet, hogy a pályázatok finanszírozása a működtető belügyi szervek saját költségvetésének terhére történik. Köszönetét fejezte ki a munkacsoportoknak előző évi munkájukért. Ezt követően szavazásra bocsájtotta a 2013. évről szóló jelentést. A Tanács egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Dr. Sabjanics István tételesen ismertette a Belügyi Tudományos Tanács 2014. évi munkatervét. Elmondta, hogy a korábbi évek tapasztalataiból tanulva, az idei évre kevesebb rendezvényt terveznek, de ezeket fókuszáltabban kívánják előkészíteni.

Dr. Dános Valér bejelentette, hogy a BM OKTF néhány témában megjelenik mind a kutatások, mind a pályázatok tekintetében. Példaként említette a „Rendőri jelenlét a kistelepüléseken, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre”, a „Gyermekvédelemhelyet és a bűnmegelőzés szerepe”, és az „Időskorúak áldozattá válásának megelőzése” című kutatásokat, valamint a tehetségkutatást célzó és a Belügyminisztérium ágazati célkitűzéseihez kapcsolódó pályázatokat. Ezt követően szavazásra bocsájtotta a BTT 2014. évi munkatervét. A Tanács egyhangúlag elfogadta a munkatervet. Dr. Sabjanics István tételesen ismertette a Belügyi Tudományos Tanács 2014. évi költségvetési tervét.

Ezt követően Dr. Dános Valér szavazásra bocsájtotta a BTT 2014. évi költségvetési tervét, melyet Tanács egyhangúlag elfogadott. Felkérte Dr. Felkai László elnök urat az ülés berekesztésére. Dr. Felkai László megköszönte mindenkinek az aktivitást és a részvételt.

Ünnepi ülés - 2013. november

Ünnepi ülést tartott a Belügyi Tudományos Tanács a Magyar Tudomány Ünnepe 2013 rendezvénysorozat záró eseményeként november 29-én a BM Márványaulában. A részvevőket Prof. Dr. Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára köszöntötte. Dr. Dános Valér CSc/PhD nyá. r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke elismeréseket adott át az ünnepi alkalomból. A rendészettudomány területén hosszú időn át, kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Prof. Dr. Finszter Géza, a Belügyi Szemle főszerkesztő helyettese részére. A rendészettudomány területén huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül posztumusz kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-érmet adományozott Dr. Lontainé dr. Santora Zsófia ,a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet volt főigazgatója részére.
Az elismerések átadása után együttműködési megállapodás aláírására került sor a Belügyi Tudományos Tanács és a Magyar Hadtudományi Társaság között.
Prof. Dr. Finszter Géza, az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészettudományi Albizottság elnökének ünnepi beszédét követően értékelte a Belügyi Tudományos Tanács és a Belügyi Szemle által közösen kiírt pályázatra érkezett pályaműveket és adta át a nyerteseknek járó elismeréseket.
Dr. Dános Valér CSc/PhD nyá. r. vezérőrnagy, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság főigazgatója számolt be az intézmény által kiírt pályázat eredményeiről.
Dr. Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára a Társaság Migrációs Tagozata és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által közösen kiírt pályázati eredményeket ismertette.
Bodnár Zsolt r. dandártábornok, a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által közösen kiírt pályázatot értékelte, Dr. Pallo József bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanács elnöke pedig a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa által kiírt pályázat eredményeiről tett jelentést.
Dr. Sabjanics István, a BM OKTF Tudományszervezési Osztály vezetője a Magyar Tudomány Ünnepe 2013 rendezvénysorozat belügyi fejezetének eseményeiről tartott tájékoztatót.

Ünnepi ülés - 2012. november

Ünnepi ülést tartott a Belügyi Tudományos Tanács a Magyar Tudomány Ünnepe 2012 rendezvénysorozat záró eseményeként november 30-án a BM Duna Palotában. A részvevőket Prof. Dr. Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára köszöntötte. Dr. Felkai László, BM közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke elismeréseket adott át az ünnepi alkalomból. A rendészettudomány területén hosszú időn át, kiemelkedően, alkotó módon végzett tudományos kutatómunka elismeréséül kiváló tudományos munkáért Szabó András-érmet adományozott Prof. Dr. Korinek László akadémikus, a Belügyi Szemle főszerkesztője és Szabó Dénes professor emeritus részére. A rendészettudomány területén huzamosan magas színvonalon végzett tudományszervező munka elismeréséül kiváló tudományszervező munkáért Szabó András-érmet a dományozott Dr. Boda József dandártábornok , címzetes egyetemi docens, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója és Dr. Dános Valér nyá. r. dandártábornok , a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság főigazgatója részére.
Prof. Dr. Finszter Géza, az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészettudományi Albizottság elnökének ünnepi beszédét követően Prof. Dr. Korinek László akadémikus értékelte a Belügyi Tudományos Tanács és a Belügyi Szemle által közösen kiírt pályázatra érkezett pályaműveket és adta át a nyerteseknek járó elismeréseket. Dr. Janza Frigyes nyá. r. vezérőrnagy, a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára a Társaság Migrációs Tagozata és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által közösen kiírt pályázati eredményeket ismertette.
Dr. Sabjanics István, a BM OKTF Tudományszervezési Osztály vezetője a Magyar Tudomány Ünnepe 2012 rendezvénysorozat belügyi fejezetének eseményeiről tartott tájékoztatóját követően Dr. Dános Valér, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke bejelentést tett az Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport megalakulásáról.

Ünnepi ülés - 2012.

A Belügyi Tudományos Tanács 2012. évi ünnepi ülése február 29-én, a Belügyminisztérium Márvány termében került megrendezésre.
Dr. Dános Valér, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság főigazgatója, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke, a rendezvény levezető elnöke üdvözölte a megjelenteket, köszöntötte az elnökség tagjait.
Az ünnepi ülés első részének fókuszában a Belügyi Tudományos Tanács által – a tavaly elhunyt Prof. Dr. Szabó András büntetőjogász, volt alkotmánybíró, az MTA rendes tagjának munkássága előtt tisztelegve alapított – a Kiváló tudományos munka és a Kiváló tudományszervezői munka elismeréséül alapított érmek adományozása állt. Professzor úr kiemelkedő és elévülhetetlen érdeme volt – többek között – a rendészettudomány önálló diszciplínaként történő elismertetése. Páratlan kriminológiai és büntetőjogi felkészültségét a Belügyminisztérium Tudományos Tanácsának tagjaként is kamatoztathatta. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a legtehetségesebb kutatók (köztük számos belügyi kutató) a kriminológia területén kaptak tudományos minősítést és szereztek kutatói rangot.
A Kiváló tudományos munkáért járó érem azoknak az oktatóknak, kutatóknak és más dolgozóknak adományozható, akik a Belügyminisztérium különböző szerveiben folyó oktató, a rendészettudomány területén tudományos kutatómunkát hosszú időn keresztül kiemelkedően, alkotó módon végezték, és jelentősen hozzájárultak a minisztérium hazai, valamint nemzetközi hírnevének erősítéséhez. Különös tekintettel azokra, akik segítették a rendvédelem és közigazgatás fejlesztését, az önálló rendészettudomány megteremtését.
A Kiváló tudományszervezői munkáért járó érem azoknak adományozható, akik a rájuk bízott tudományszervezői feladatokat huzamosan magas színvonalon látták el, továbbá akik hosszú időn keresztül kiemelkedően végezték a tudományos munkát közvetlenül elősegítő tevékenységet és munkájukkal jelentősen hozzájárultak a Belügyminisztérium tudományos eredményeihez.
Szabó András-érem adományozása kapcsán Prof. Dr. Korinek László akadémikus, a Belügyi Szemle főszerkesztője, a Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja méltatta az érem névadóját. Ezt követően Dr. Szabó Márta, Prof. Dr. Szabó András özvegyének köszöntője hangzott el. Dr. Felkai László BM közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke a Szabó András-érmeket, Kiváló tudományos munkáért Dr. Katona Gézának, Kiváló tudományszervezői munkáért Dr. Szabó Mártának adta át.
Katona professzorban rendőr-nemzedékek tanítóját, kiváló parancsnokot, a bűnüldözés nemzetközi hírű szakértőjét, a bűnügyi technika hazai fejlesztésének egyik kiemelkedő személyiségét tiszteljük.
Dr. Szabó Márta közel 30 évet felölelő pályáján, magas színvonalú és eredményes tudományszervező munkássága során szem előtt tartotta és alkalmazta a kutatásaiban megfogalmazott tudományos eredményeket is.
A BTT állandó és tanácskozási jogú tagjainak részvételével folytatódott az ülést, ahol sor került Tanács Dr. Dános Valér, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke, Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács állandó tagja által 2011. évi tevékenységének értékelésére. Ezt követően a Tanács elfogadta a 2012. évi munka-, és költségvetési tervét. Az ülést a levezetői elnöki zárszóval fejeződött be.

Letölthető anyagok:

Dr. Szabó Márta, Prof. Dr. Szabó András özvegyének köszöntője

Dr. Katona Géza köszöntése

Dr. Szabó Márta köszöntése

Galéria:

BTT alakuló ülés

2011. február 21-én ünnepi alakuló ülését tartotta a Belügyi Tudományos Tanács, melyen részt vett a Magyar Tudományos Akadémia részéről Dr. Kroó Norbert akadémikus, az MTA alelnöke valamint dr. Pintér Sándor belügyminiszter. A tudományos ülés első részében átadták a 2010-ben, a Belügyminisztérium és a Belügyi Szemle által meghirdetett pályázat elismeréseit. A pályázati felhívásra összesen 58 pályázó 43 pályaművet nyújtott be.

Az ünnepi ülés második részében dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke megbízóleveleket adott át a Tanács tisztségviselőinek, állandó-, és tanácskozási jogú tagjainak. A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006.BM utasítás értelmében a Tanács többek között állást foglal a belügyi tudományos tevékenységet érintő kérdésekben; javaslatot tesz a rendészeti tudományos kutatás irányainak kijelölésére; összesíti a tudományos kutatások eredményeit, ajánlásokat tesz azok hasznosítására. Figyelemmel kíséri a belügyi szervezetek tudományos tanácsainak, bizottságainak működését, kutatási és fejlesztési eredményeit; véleményt nyilvánít a Belügyminisztérium által meghirdetésre kerülő tudományos kutatási pályázati témákról, valamint javaslatot tesz azokra, továbbá koordinálja a belügyi szervezetek tudományos pályázatainak meghirdetését. Figyelemmel kíséri a doktori (PhD) képzésben résztvevők helyzetét és a BM PhD. Kollégium működését.

Letölthető anyagok:

Emlékeztető

2010.évi BM pályázat eredményei

BTT titkár napirendi pont

BM RVKI Tudományszervezési Osztály vezetője napirendi pont

Galéria:

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések