Tudományos, szakmai pályázatok 2020.

- a Rendőrség Tudományos Tanácsának pályázati felhívása
A pályázat postára adásának határideje: 2020. október 09.
Részletek

- a Magyar Hadtudományi Társaság 2020. évi cikkpályázati felhívása
A pályázat postára adásának határideje: 2020. október 15.
Részletek

Adatkezelési tájékoztató a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén történő személyes adatok kezeléséről
Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, továbbításhoz

- A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnökének pályázati felhívása a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.
Határidő 2020. április 30.
Pályázati felhívás
Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Plakát
Pályázat eredménye: A Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszerének kuratóriuma 2020. június 12-én tartotta meg ülését, amelyen - többek között - értékelték a 2019-es gyakornoki programot, valamint a pályázati program résztvevői beszámoltak izgalmas kutatásukról és eredményeikről. Az ülésen elbírálásra kerültek a 2020-as programra érkezett pályázatokat. A 2020. évben 13 gyakornok folytathat kutatást a Belügyminisztériumban vagy valamely önálló belügyi szervnél.
Az idei év néhány gyakornokáról készült portré elérhető a BTT Facebook oldalán: https://www.facebook.com/belugyitudomanyostanacs

- A Belügyi Tudományos Tanács „Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban ” című tudományos pályázati felhívása A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén .
A pályázat feltöltésének határideje: 2020. október 1. 24:00
Részletek
Határidő 2020. október 1.

- A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre. A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján. A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén .
A pályázat feltöltésének határideje: 2020. szeptember 6. 24:00
Részletek
Pályázat eredménye: A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács által a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására kiírt pályázatra összesen 28-an jelentkeztek. Bírálóbizottság döntése szerint az NKE valamennyi doktori iskolájából kerültek ki nyertes pályázók, összesen 9 hallgató kapott támogatást a bruttó 3 millió forintos keretösszegből.
Gratulálunk mind a Hadtudományi Doktori Iskola, mind a Katonai Műszaki Doktori Iskola, mind a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, mind a Rendészettudományi Doktori Iskola nyerteseinek!

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések