Kihelyezett ülés

PhD (doktori) képzési pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2018. évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. A képzés lehetőséget biztosít a tudományos fokozat megszerzésre, hozzájárulva az oktatói és kutatói elit utánpótlásához. A 2018/2019. tanévre kiírt doktori felvételi pályázati felhívással kapcsolatban az egyetem honlapján tájékozódhat a Kutatás, Doktori iskolák és képzések, Doktori képzés és fokozatszerzés, Doktori felvételi,2018/2019 menüpont alatt.
A pályázat fizikai beérkezésének határideje: 2018. március 29.
Részletek

Kihelyezett ülés

Konferencia-ajánló

A Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely „Nemzeti ellenálló képesség: lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben” címmel 2018. május 9-10-én nemzetközi tudományos konferenciát rendez. A konferencia helyszíne a Stefánia Palota (Budapest, XIV. kerület, Stefánia út 34-36., megközelítés a Zichy Géza utca felől).
A mai világot egyrészt a bizonytalanság, komplexitás, kétértelműség, másrészt viszont a dinamizmus, összekötöttség és gyors technológia fejlődés jellemzi. E tényezők megváltoztatják az emberek életét. A gyors változások következtében a természeti és ember-okozta katasztrófák a nyugati társadalmak sebezhető (de legalábbis érzékeny) pontja.
Kihelyezett ülés A Nemzeti ellenálló képesség: lehetőségek és kihívások a változó biztonsági környezetben konferencia célja jobban megérteni a leginkább érintettek közötti egymásrautaltságot, felismerni a közös érdekeket és hozzájárulni az ellenálló képesség fejlesztéséhez.
A konferencia helyszíne a Stefánia Palota (Budapest, XIV. kerület, Stefánia út 34-36., megközelítés a Zichy Géza utca felől). A rendezvény nyilvános, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címen, illetve a honlapon keresztül lehet, név, intézmény és e-mailcím megadásával.
A szervezők ezúton hívják fel azon elméleti és gyakorlati szakembereket, akinek érdeklődési köre, szakterülete vagy tapasztalata valamilyen módon érinti a konferencia témáját, hogy osszák meg kutatásuk eredményeit vagy különleges ismereteiket. Előadás tartására a szerzők egy 150-300 szavas angol nyelvű absztrakt és egy rövid CV benyújtásával jelentkezhetnek. Az absztraktok és a CV-k beküldési határideje 2018. február 27., melyeket a hvk.tkh@hm.gov.hu e-mail címre kell elküldeni.
Konferencia felhívás
Program

Kihelyezett ülés

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Rendvédelem című online folyóiratának 2018. évi 1. számát. A Tanács 2017. májusában pályázatot hirdetett meg Az új évezred kihívása – digitális infokommunikációs képességek címmel, E-közigazgatás, valamint a Kritikus információs infrastruktúra témákban.
Jelen számunkban a hat beérkezett pályamunka válik elérhetővé a téma iránt érdeklődők számára.
Részletek

Kihelyezett ülés

Belügyi Tudományos Tanács ülése

A Belügyi Tudományos Tanács ülésére, egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására 2017. november 30-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Az eseményen átadásra kerültek a Belügyi Tudományos Tanács által alapított, a belügyi ágazat tudományos és tudományszervezői munka kiválóságait elismerő Szabó András-érmek és oklevelek, valamint sor került a 2017. évi pályázati felhívások értékelésére és ünnepélyes eredményhirdetésére.
Részletek

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Biztonsági kihívások a 21. században címmel 2017. június 19-én tanulmánykötetet jelentetett meg a Belügyi Tudományos Tanács.
A nonprofit kiadvány három fejezetből áll. Az első két fejezet harminc iskolateremtő tudós – ebből hét akadémikus – húsz, a biztonság tágan értelmezett fogalomköréhez kapcsolódó tanulmányát tartalmazza. A biztonság jelentősége a 21. században című I. fejezet alkotói elemzik az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokat, azonosítják a jelenlegi veszélyforrásokat, gócpontokat. A stratégiai előrejelzések biztonsági kihívásai című II. fejezetben a jövő biztonsági kihívásai, trendjei állnak a fókuszban. Az alkotók összefoglalják a jelen helyzetből megjósolható tendenciákat, megoldási javaslatokat adnak a problématerületek kezeléséhez, a szükséges intézkedések és innovatív fejlesztések megvalósításához, valamint a feltárt konfliktusterületek lokális és globális kezeléséhez. Az Interdiszciplináris válaszok című III. fejezetben fiatal, innovatív kutatók által elért eredmények bemutatása olvasható.
A kötet teljes terjedelemben

Programajánló

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa megújult Terror&Elhárítás című folyóiratának 2017/1-2. összevont számát.
Ezzel egy időben a korábbi lapszámok új formátumba szerkesztett verziói is elérhetők.

Programajánló

Felhívás publikálásra

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2015-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.
A kiadvány elérhetősége
Felhívás

NKE palyazat

Felhívás publikálásra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013 végén elindította új elektronikus folyóiratát, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlét . A lap a hadijog.hu weboldalon érhető el és a tervek szerint évi két rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelenik meg. A folyóiratban történő publikálás mindenki számára nyitott, aki a katonai jog, hadijog, illetve az egyes jogterületek, valamint a társtudományok katonai vonatkozású kérdéseivel foglalkozik.

Felhivas

Felhívás MTA köztestületi tagságra

Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Rendészeti Albizottsága biztatni szeretné a tudományos fokozattal rendelkező kollégákat, hogy aktívan vegyenek részt tudományos közösségük munkájában, melynek feltétele az egyén jelentkezése az akadémiai köztestületi felvételre.

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata a MAGYAR RENDÉSZET szerkesztősége folyamatosan várja a rendészet, belügyi igazgatás területéről érkező cikkeket, tanulmányokat a  magyarrendeszet@uni-nke.hu címre! A beérkezést, megjelentetést a szerkesztőség visszaigazolja. Az előfizetési igényeket a szerkesztőség címére kérjük jelezni. A szerkesztőség elérhetőségei: Tel: 392-3506, email:  magyarrendeszet@uni-nke.hu .

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések