Pályázat felhivás

Konferencia felhívás

A Magyar Turisztikai Ügynökség, a Rendőrség Tudományos Tanácsa, a Magyar Rendészettudományi Társaság, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza, az MTA Veszprémi Területi Bizottság Kommunikáció Munkabizottsága és az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet közreműködésével nemzetközi tudományos konferenciát szervez
II. TURIZMUS ÉS BIZTONSÁG NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA címmel.

Időpont: 2017. december 1. (péntek), 9:30 óra
Helyszín:Hotel Karos SPA Superior, Zalakaros, Alma utca 1.
Részletek

Pályázat felhivás

Pályázati felhívás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival, különös tekintettel a halálesettel és a személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentésével, megelőzésével foglalkoznak.
A pályázatok beérkezésének határideje:2017. december 01.
Pályázati felhívása

Kihelyezett ülés

Konferencia felhívás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pécsi Tudományegyetem közösen „A társadalom szolgálatában – felkészülés és felkészítés a katasztrófavédelmi kihívások tükrében” címmel 2017. november 23 -án multidiszciplináris konferenciát szervez.
A szervezők a konferencia szekcióüléseire sok szeretettel várják a rendészeti ágazatban és azon kívül oktató, dolgozó vagy doktori képzésben résztvevő előadni kívánó személyek jelentkezését.
Konferencia helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B)
Jelentkezés határideje: 2017. október 20. a baranya.titkarsag@katved.gov.hu címre 200-300 karakter hosszúságú absztrakt leadásával.
Részletek

Kihelyezett ülés

Pályázati felhívás

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ nyílt Az ún. „ramming” típusú terrortámadások megelőzésének, megakadályozásának technikai kihívásai és újszerű innovatív műszaki megoldások keresése és lehetőségei című pályázati felhívását. A pályázatok postára adásának határideje: 2018. január 2.
Pályázati felhívása

Kihelyezett ülés

Tudományos, szakmai pályázat

A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjainak szakmai ismeretei és értékes gyakorlati tapasztalatai felhasználása, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak megismerése érdekében Az új évezred kihívása – Digitális, infokommunikációs képességek címmel pályázatot hirdet tanulmányok, innovációs javaslatok megírására. A pályázat meghirdetésével a Belügyi Tudományos Tanács célja írásra serkenteni mindazokat, akik valamilyen módon érintettek a pályázatban dokumentált témakörökben. A pályázat benyújtásának határideje 2017. október 15..
Részletek

Programajánló

Pályázati felhívás

A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017-ben közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.
A pályázat postára adásának határideje: 2017. október 15.
Részletek

Kihelyezett ülés

Pályázati felhívás

Ajánljuk szíves figyelmükbe az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Tudományos Tanácsa „A hazai vízgazdálkodás kiemelt fejlesztési feladatai” pályázati felhívását.
„A mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztési feladatainak kijelölése és teljesítésének feltételei”, valamint „A települési csapadékvíz gazdálkodás korszerű módszerei, eszközei és alkalmazásuk elősegítése illetve feltételei” témákban benyújtható pályázati felhívás célja a szűkebb és tágabb szakterületek szakmai ismeretei és értékes gyakorlati tapasztalatai felhasználása, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak megismerése.
A pályázat postára adásának határideje, ajánlott küldeményként: 2017. október 15..
Részletek

Kihelyezett ülés

Pályázati felhívás

A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, valamint a BMH Tudományos Tanács közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak. A pályázat célja, hogy írásra serkentsék mindazokat, akik valamilyen módon érintettek az adott témákban.
A pályázat postára adásának határideje: 2017. szeptember 18.
Részletek

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Biztonsági kihívások a 21. században címmel 2017. június 19-én tanulmánykötetet jelentetett meg a Belügyi Tudományos Tanács.
A nonprofit kiadvány három fejezetből áll. Az első két fejezet harminc iskolateremtő tudós – ebből hét akadémikus – húsz, a biztonság tágan értelmezett fogalomköréhez kapcsolódó tanulmányát tartalmazza. A biztonság jelentősége a 21. században című I. fejezet alkotói elemzik az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokat, azonosítják a jelenlegi veszélyforrásokat, gócpontokat. A stratégiai előrejelzések biztonsági kihívásai című II. fejezetben a jövő biztonsági kihívásai, trendjei állnak a fókuszban. Az alkotók összefoglalják a jelen helyzetből megjósolható tendenciákat, megoldási javaslatokat adnak a problématerületek kezeléséhez, a szükséges intézkedések és innovatív fejlesztések megvalósításához, valamint a feltárt konfliktusterületek lokális és globális kezeléséhez. Az Interdiszciplináris válaszok című III. fejezetben fiatal, innovatív kutatók által elért eredmények bemutatása olvasható.
A kötet teljes terjedelemben

Programajánló

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa megújult Terror&Elhárítás című folyóiratának 2017/1-2. összevont számát.
Ezzel egy időben a korábbi lapszámok új formátumba szerkesztett verziói is elérhetők.

Programajánló

Felhívás publikálásra

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2015-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.
A kiadvány elérhetősége
Felhívás

NKE palyazat

Felhívás publikálásra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013 végén elindította új elektronikus folyóiratát, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlét . A lap a hadijog.hu weboldalon érhető el és a tervek szerint évi két rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelenik meg. A folyóiratban történő publikálás mindenki számára nyitott, aki a katonai jog, hadijog, illetve az egyes jogterületek, valamint a társtudományok katonai vonatkozású kérdéseivel foglalkozik.

Felhivas

Felhívás MTA köztestületi tagságra

Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Rendészeti Albizottsága biztatni szeretné a tudományos fokozattal rendelkező kollégákat, hogy aktívan vegyenek részt tudományos közösségük munkájában, melynek feltétele az egyén jelentkezése az akadémiai köztestületi felvételre.

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata a MAGYAR RENDÉSZET szerkesztősége folyamatosan várja a rendészet, belügyi igazgatás területéről érkező cikkeket, tanulmányokat a  magyarrendeszet@uni-nke.hu címre! A beérkezést, megjelentetést a szerkesztőség visszaigazolja. Az előfizetési igényeket a szerkesztőség címére kérjük jelezni. A szerkesztőség elérhetőségei: Tel: 392-3506, email:  magyarrendeszet@uni-nke.hu .

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések