konferencia

Tudományos pályázati felhívás

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ágazatban címmel – különös tekintettel rendészeti, vízügyi, közfoglalkoztatási, önkormányzati, társadalmi felzárkózási szakterületek, köznevelés, felsőoktatás és továbbképzés képzési szintjeire, annak érdekében, hogy írásra serkentse mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek a meghirdetett témakörökben. A pályázat meghirdetésének célja, hogy az állomány tagjai valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek szakmai ismereteit és értékes gyakorlati tapasztalatait, véleményét és javaslatait megismerje.
Pály aműveket az alábbi két témakörben lehet benyújtani:
I. Online és offline tanítási-tanulási módszerek a gyakorlatban, azok hatékonysága, eredményessége
II. Az online és offline tanítási-tanulási módszerek informatikai/technológiai háttere
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2020. október 1. 24:00
Részletek

konferencia

Scientia et Securitas folyóirat indulása

Scientia et Securitas címmel közösen indít folyóiratot a BTT és a DOSZ. Az elektronikus, nyílt hozzáférésű, multidiszciplináris folyóirat központi témája a biztonság. Főszerkesztője Németh Tamás akadémikus, a szerkesztőbizottság tagjai a különböző tudományterületek kvalifikált szakértői. Ez évben várható a folyóirat első számának megjelenése az Akadémiai Kiadó gondozásában.

konferencia

Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszere 2020

A Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszerének kuratóriuma 2020. június 12-én megtartotta ez évi ülését, amelyen - többek között - értékelték a 2019-es gyakornoki programot. A pályázati program résztvevői beszámoltak izgalmas kutatásukról és eredményeikről:
▶️A fogvatartottak képességprofil vizsgálata
▶️A korszerű kihallgatási interjútechnikák a bűnügyekben
▶️Migráció és bűnözés kapcsolata Ausztriában és Németországban.
A kuratóriumi ülésen elbírálták továbbá a 2020-as programra érkezett pályázatokat.
A Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztálya a gyakornoki rendszer összekötőinek és instruktorainak tartott felkészítő tájékoztatót 2020. június 26-án. Bemutatásra került a BTT új online pályázati felületének a gyakornoki rendszerrel kapcsolatos része, hiszen ez évtől már kizárólag ezen a felületen keresztül lehet pályázni és rögzíteni a különböző dokumentumokat, a gyakornokok és a fogadó szervek közötti együttműködést, értékelést (mint például megállapodás feltöltése, haladási napló vezetése, instruktori értékelés, hosszabbítás lehetősége).

konferencia

PhD (doktori) képzési pályázat – pótfelvételi 2020

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pótfelvételi pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján.
A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2020. július 31.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendes felvételi eljárástól eltérően, a pótfelvételi jelentkezéskor nincsen hiánypótlási időszak!
Részletek

konferencia

BTT a közösségi médiában

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Facebook oldalát, ahol a BTT hírein és rendezvényein túl többek között a belügyi tudományos élet eseményeiről és pályázati lehetőségekről tájékozódhatnak az érdeklődők.
Az oldal böngészéséhez kellemes időtöltést kívánunk!
Részletek

konferencia

A Belügyminisztérium csatlakozik a Magyar Tudományos Művek Tárához

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és Prof. Dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szolgáltatások biztosításáról, amely lehetővé teszi a Belügyminisztérium és az önálló belügyi szervek számára, hogy az országos, tudományos, hiteles bibliográfiai adatbázisban az ágazati tudományos kutatás, az oktatás és a művészeti és műszaki alkotások hiteles nyilvántartását és bemutatását.
Az MTMT-vel kapcsolatos ágazati feladatokat a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály látja el.

konferencia

PhD (doktori) képzési pályázat

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre. A költségátvállalás célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás biztosítása a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2020. szeptember 6. 24:00 Részletek

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe – a Büntetésvégre-hajtási Szervezet és a Belügyi Tudományos Tanács gondozásában – megjelent a Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója alkalmából című kötetet, amely a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 keretében megrendezett nagysikerű tudományos-szakmai konferencia értékeit hivatott megörökíteni.
Részletek

konferencia

Belügyi Tudományos Tanács ülése

A Belügyi Tudományos Tanács évértékelő, programalkotó ülésére 2020. március 6-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntőjét követően ismertette a Tanáccsal szemben támasztott követelményeket. Az eseményen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője beszámolt a BTT 2019. évi eredményről, továbbá ismertette a 2020. évi munkaterv-tervezetét. Ez követően a BTT keretein belül működő munkacsoportok vezetői, valamint a tudományos tanácsok elnökei számoltak be a 2019. évi tevékenységükről és a 2020. évi tervekről.
Részletek

konferencia

Konferencia ajánló

Tisztelt Érdeklődő!


Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a 2020. június 25. napjára a Pécsi Tudományegyetemen „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel előzetesen meghirdetett konferencia a kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmarad.

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe Dr. Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának Az új média és a szólásszabadság (Wolters Kluwer, Budapest, 2019) című legújabb könyvét. A kötet a demokratikus nyilvánosság szabályozásának kérdéseiről szól az internetes kapuőrök tevékenységének tükrében. A 21. században a nyilvános viták egyre inkább az interneten keresztül zajlanak, a legnagyobb platformok és vállalatok annyi felhasználóval és olyan gazdasági erővel, továbbá a nyilvánosság alakítására alkalmas akkora hatalommal rendelkeznek, hogy az példa nélküli a média korábbi történetében. Ha úgy tetszik, a Google-lal és a Facebookkal született meg a 21. század nyilvánossága.
Könyvismertetés

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Rendészettudományi szaklexikont, amelyet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatói és a felkért rendészeti szakemberek a Karvasy Ágoston Rendészetelméleti és Történeti Kutatóműhely keretében készítették el. A Szaklexikon arra vállalkozik, hogy a múlt, a jelen és a jövő rendvédelmi és rendészeti szerveinek tevékenységével összefüggő fogalmakat összegyűjtse, rendszerezze és közkinccsé tegye.
A kötet teljes terjedelemben

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések