konferencia

Konferencia ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-0001. azonosítószámú, „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt „Integritás a tudomány SZEM-ével – avagy a tudomány a korrupciómegelőzés szolgálatában” címmel megrendezésre kerülő tudományos konferenciát.

Fővédnök: Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, Belügyminisztérium
Témája: A konferencia alapvető célja – a pszichológia és a pedagógia tudományterületéről indulva – minél szélesebb körben bemutatni azokat a tudományos kutatási eredményeket, melyek akár az egyén, akár a szervezet oldaláról elősegíthetik az integritás és a szilárd erkölcsiség megőrzését, valamint a korrupció megelőzését.
Időpont: 2019. október 11. (péntek) 9:30 óra
A résztvevők érkezése és bejelentkezése 9.00 órától
Helyszín: Danubius Hotel Gellért
Budapest
Meghívó

konferencia

Pályázati felhívás

A Belügyi Tudományos Tanács az állomány tagjai szakmai ismereteinek és értékes gyakorlati tapasztalatainak a felhasználása, a téma iránt érdeklődő szakemberek véleményének és javaslatainak a megismerése és felhasználása érdekében „A mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szervezeteknél” címmel pályázatot hirdet. A pályázat meghirdetésével a Belügyi Tudományos Tanács célja írásra serkenteni mindazokat, akik valamilyen módon érintettek, illetve érdekeltek az alábbi témakörökben:

 1. Mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának lehetőségei (a teljesség igénye nélkül)
  1. a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia elhatárolása az elektronikus információs rendszerek védelmében;
  2. a mesterséges intelligencia alkalmazása a kiberbiztonsági fenyegetések felismerésében, értékelésében, elhárításában;
  3. városok közlekedésének szervezése, irányítása és ellenőrzése;
  4. valós idejű, vagy tárolt kép- és video feldolgozás;
  5. összadatforrású sajtófigyelés, OSINT.
 2. Mesterséges intelligencia alkalmazásának szervezeti és társadalmi hatásai (a teljesség igénye nélkül)
  1. az MI alkalmazásának jogi, etikai kérdései;
  2. az MI alkalmazásának hatása a szervezet humánpolitikájára;
  3. az MI és az egyéni felelősség kapcsolata;
  4. az MI hatása a büntetőjogra;
  5. az MI alkalmazásának hatása a rendészeti felsőoktatás átalakulására.

A pályázatra beérkező tanulmányok közül a bíráló bizottság témánként az első három helyezettet pénzjutalomban részesíti, valamint különdíjat adományozhat.

Első díj témánként: 300.000.- Ft (bruttó)

Második díj témánként: 200.000.- Ft (bruttó)

Harmadik díj témánként: 150.000.- Ft (bruttó)

Különdíj témánként: 100.000.- Ft (bruttó)

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén.
A pályázat feltöltésének határideje: 2019. október 1. 24:00

Részletek

konferencia

Folyóirat

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Rendvédelem című online folyóiratának 2019. évi 1. számát.
Részletek

konferencia

Pályázati felhívás

Ajánljuk szíves figyelmükbe a belügyi ágazat aktuális pályázati felhívásait:

- a Belügyi Tudományos Tanács "A mesterséges intelligencia megoldások alkalmazásának gyakorlati lehetőségei a Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szervezeteknél” című pályázati felhívása
- a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására vonatkozó pályázati felhívása a 2019/2020. tanévre
- az MRTT Migrációs Tagozat és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal tudományos pályázati felhívása.
- a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsának pályázati felhívása

További részletek

konferencia

Konferencia ajánló

A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben megteremtett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából, a Rendőrség Tudományos Tanácsa közreműködésével 2019. június 27-én nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői címmel.
A konferencia célja: A rendészettudomány keretei között megvizsgálni, hogy milyen eszközök és módszerek alkalmazásával lehet megelőzni vagy hatékonyabban felderíteni a közbiztonságra, a közrendre, az államhatár rendjére veszélyes emberi magatartásokat és helyzeteket. Továbbá olyan tudományosan is megalapozott értékek megfogalmazása, amelyek közvetlenül támogatják és formálják a rendészettudományi gondolkodást, illetve forrásul szolgálhatnak a tárgyban felmerült kérdések megválaszolásához.
A konferenciára jelentkezőknek módjukban áll rendészetelméleti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, migrációs tematikájú szekcióülésen a konferencia címéhez kötődő tárgyban referátumot tartani. A tervezett előadás címét, tartalmának rövid, vázlatos leírásával 2019. május 24-ig kell megküldeni a fent megjelölt elérhetési lehetőségeken.
Részletek
Program

konferencia

PhD (doktori) képzési pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2019. évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. A képzés lehetőséget biztosít a tudományos fokozat megszerzésre, hozzájárulva az oktatói és kutatói elit utánpótlásához. A 2019/2020. tanévre kiírt doktori felvételi pályázati felhívással kapcsolatban az egyetem honlapján tájékozódhat a Kutatás, Doktori iskolák és képzések, Doktori képzés és fokozatszerzés, Doktori felvételi, 2019/2020 menüpont alatt.
A pályázat fizikai beérkezésének határideje: 2019. március 29.
Részletek

konferencia

Kiberbiztonsági Játs(s)zMa vetélkedő

A Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar közös szervezésében, az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, valamint a NISZ Zrt. szakmai támogatásával, 2018. október 30-án első alkalommal, azonban hagyományteremtő céllal Kiberbiztonsági Játs(s)zMa címmel vetélkedő került megrendezésre.
Részletek

Prof. Dr. Józsa János Balázs átveszi a tisztikeresztet

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetés elismerésben részesült Prof. Dr. Józsa János Balázs, a Belügyi Tudományos Tanács tagja

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés elismerésben részesült Prof. Dr. Józsa János Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék egyetemi tanára, a tavak és folyók hidrodinamikája területén végzett nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint a mérnökképzésben folytatott kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként. Az elismerést Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter nyújtotta át.
A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!

Kihelyezett ülés

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Rendvédelem című online folyóiratának 2018. évi 1. számát. A Tanács 2017. májusában pályázatot hirdetett meg Az új évezred kihívása – digitális infokommunikációs képességek címmel, E-közigazgatás, valamint a Kritikus információs infrastruktúra témákban.
Jelen számunkban a hat beérkezett pályamunka válik elérhetővé a téma iránt érdeklődők számára.
Részletek

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Biztonsági kihívások a 21. században címmel 2017. június 19-én tanulmánykötetet jelentetett meg a Belügyi Tudományos Tanács.
A nonprofit kiadvány három fejezetből áll. Az első két fejezet harminc iskolateremtő tudós – ebből hét akadémikus – húsz, a biztonság tágan értelmezett fogalomköréhez kapcsolódó tanulmányát tartalmazza. A biztonság jelentősége a 21. században című I. fejezet alkotói elemzik az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásokat, azonosítják a jelenlegi veszélyforrásokat, gócpontokat. A stratégiai előrejelzések biztonsági kihívásai című II. fejezetben a jövő biztonsági kihívásai, trendjei állnak a fókuszban. Az alkotók összefoglalják a jelen helyzetből megjósolható tendenciákat, megoldási javaslatokat adnak a problématerületek kezeléséhez, a szükséges intézkedések és innovatív fejlesztések megvalósításához, valamint a feltárt konfliktusterületek lokális és globális kezeléséhez. Az Interdiszciplináris válaszok című III. fejezetben fiatal, innovatív kutatók által elért eredmények bemutatása olvasható.
A kötet teljes terjedelemben

Programajánló

Folyóirat-ajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Terrorelhárítási Központ Tudományos Tanácsa megújult Terror&Elhárítás című folyóiratának 2017/1-2. összevont számát.
Ezzel egy időben a korábbi lapszámok új formátumba szerkesztett verziói is elérhetők.

Programajánló

Felhívás publikálásra

Az NKE NBI Nemzetbiztonsági Szemle tudományos online folyóirata 2015-ben is várja a nemzetbiztonság nyílt, tudományos és szakmai kérdéseivel, a nemzetbiztonság kutatási és képzési ismereteinek bővítésével foglalkozó témakörökben közölni kívánt elemző műveket, tanulmányokat, cikkeket.
A kiadvány elérhetősége
Felhívás

NKE palyazat

Felhívás publikálásra

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2013 végén elindította új elektronikus folyóiratát, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlét . A lap a hadijog.hu weboldalon érhető el és a tervek szerint évi két rendes számmal, valamint az egyes kiemelt rendezvényekhez, évfordulókhoz, eseményekhez kötődő különszámokkal jelenik meg. A folyóiratban történő publikálás mindenki számára nyitott, aki a katonai jog, hadijog, illetve az egyes jogterületek, valamint a társtudományok katonai vonatkozású kérdéseivel foglalkozik.

Felhivas

Felhívás MTA köztestületi tagságra

Az MTA IX. Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának Rendészeti Albizottsága biztatni szeretné a tudományos fokozattal rendelkező kollégákat, hogy aktívan vegyenek részt tudományos közösségük munkájában, melynek feltétele az egyén jelentkezése az akadémiai köztestületi felvételre.

Publikálási lehetőség

Publikálási lehetőség

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának szakmai, tudományos folyóirata a MAGYAR RENDÉSZET szerkesztősége folyamatosan várja a rendészet, belügyi igazgatás területéről érkező cikkeket, tanulmányokat a  magyarrendeszet@uni-nke.hu címre! A beérkezést, megjelentetést a szerkesztőség visszaigazolja. Az előfizetési igényeket a szerkesztőség címére kérjük jelezni. A szerkesztőség elérhetőségei: Tel: 392-3506, email:  magyarrendeszet@uni-nke.hu .

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések