Kihelyezett ülés

PhD (doktori) képzési pályázat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 2021. évben is pályázatot hirdet doktori képzésre. A képzés lehetőséget biztosít a tudományos fokozat megszerzésre, hozzájárulva az oktatói és kutatói elit utánpótlásához. A 2021/2022. tanévre kiírt doktori felvételi pályázati felhívással kapcsolatban az egyetem honlapján tájékozódhat a Tudományos élet, Doktori iskolák és képzések, Doktori képzés és fokozatszerzés, Doktori felvételi, 2021/2022 menüpont alatt.
A pályázat fizikai beérkezésének határideje: 2021. március 31.
Részletek

MRTT_OIF palyazat

Pályázati felhívás – gyakornoki rendszer

Ajánljuk a doktori iskolák hallgatói, kutatók szíves figyelmébe a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által meghirdetett pályázatot, amely lehetőséget biztosít a Belügyminisztériumban, valamint az önálló belügyi szerveknél – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt számára – gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásának határideje: 2021. április 30.
Pályázati felhívás
Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felülete
Plakát

MRTT_OIF palyazat

MRTT Migrációs Tagozat, OIF és OIF TT közös tudományos pályázata

Ajánljuk szíves figyelmükbe az MRTT Migrációs Tagozata, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint az OIF Tudományos Tanács közös pályázatát. A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várják, amelyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.
A pályázat postára adásának határideje: 2021. szeptember 20. Részletek

konferencia

Scientia et Securitas folyóirat első száma

Megjelent a Scientia et Securitas című folyóirat első száma. A folyóirat alapítója a Belügyi Tudományos Tanács és a Doktoranduszok Országos Szövetsége.
Az elektronikus, nyílt hozzáférésű, interdiszciplináris folyóirat központi témája a biztonság.
Az első füzet az alábbi linken keresztül érhető el

konferencia

Belügyi Tudományos Tanács ülése
2020. november 27.

A Belügyi Tudományos Tanács ülésére, egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 belügyi fejezetének ünnepélyes zárására 2020. november 27-én került sor.
Részletek

konferencia

Elismerésben részesült Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Belügyi Tudományos Tanács tagja

A büntetés-végrehajtási szervezet napja alkalmából Szent Adorján Érdemjel kitüntetésben részesült Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok úr, a Belügyi Tudományos Tanács tagja , aki 2020. szeptember 2-án vehette át elismerését a Belügyminisztérium márványaulájában.
A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!
Részletek

konferencia

Lezárult az NKE PhD-hallgatói számára kiírt pályázat

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács által a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására kiírt pályázatra összesen 28-an jelentkeztek. Bírálóbizottság döntése szerint az NKE valamennyi doktori iskolájából kerültek ki nyertes pályázók, összesen 9 hallgató kapott támogatást a bruttó 3 millió forintos keretösszegből.
Gratulálunk mind a Hadtudományi Doktori Iskola, mind a Katonai Műszaki Doktori Iskola, mind a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, mind a Rendészettudományi Doktori Iskola nyerteseinek!

konferencia

Scientia et Securitas folyóirat indulása

Scientia et Securitas címmel közösen indít folyóiratot a BTT és a DOSZ. Az elektronikus, nyílt hozzáférésű, multidiszciplináris folyóirat központi témája a biztonság. Főszerkesztője Németh Tamás akadémikus, a szerkesztőbizottság tagjai a különböző tudományterületek kvalifikált szakértői. Ez évben várható a folyóirat első számának megjelenése az Akadémiai Kiadó gondozásában.

konferencia

Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszere 2020

A Belügyminisztérium külső gyakornoki rendszerének kuratóriuma 2020. június 12-én megtartotta ez évi ülését, amelyen - többek között - értékelték a 2019-es gyakornoki programot. A pályázati program résztvevői beszámoltak izgalmas kutatásukról és eredményeikről:
▶️A fogvatartottak képességprofil vizsgálata
▶️A korszerű kihallgatási interjútechnikák a bűnügyekben
▶️Migráció és bűnözés kapcsolata Ausztriában és Németországban.
A kuratóriumi ülésen elbírálták továbbá a 2020-as programra érkezett pályázatokat.
A Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztálya a gyakornoki rendszer összekötőinek és instruktorainak tartott felkészítő tájékoztatót 2020. június 26-án. Bemutatásra került a BTT új online pályázati felületének a gyakornoki rendszerrel kapcsolatos része, hiszen ez évtől már kizárólag ezen a felületen keresztül lehet pályázni és rögzíteni a különböző dokumentumokat, a gyakornokok és a fogadó szervek közötti együttműködést, értékelést (mint például megállapodás feltöltése, haladási napló vezetése, instruktori értékelés, hosszabbítás lehetősége).

konferencia

BTT a közösségi médiában

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Belügyi Tudományos Tanács Facebook oldalát, ahol a BTT hírein és rendezvényein túl többek között a belügyi tudományos élet eseményeiről és pályázati lehetőségekről tájékozódhatnak az érdeklődők.
Az oldal böngészéséhez kellemes időtöltést kívánunk!
Részletek

konferencia

A Belügyminisztérium csatlakozik a Magyar Tudományos Művek Tárához

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke és Prof. Dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) szolgáltatások biztosításáról, amely lehetővé teszi a Belügyminisztérium és az önálló belügyi szervek számára, hogy az országos, tudományos, hiteles bibliográfiai adatbázisban az ágazati tudományos kutatás, az oktatás és a művészeti és műszaki alkotások hiteles nyilvántartását és bemutatását.
Az MTMT-vel kapcsolatos ágazati feladatokat a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály látja el.

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe – a Büntetésvégre-hajtási Szervezet és a Belügyi Tudományos Tanács gondozásában – megjelent a Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. évfordulója alkalmából című kötetet, amely a Magyar Tudomány Ünnepe 2018 keretében megrendezett nagysikerű tudományos-szakmai konferencia értékeit hivatott megörökíteni.
Részletek

konferencia

Belügyi Tudományos Tanács ülése

A Belügyi Tudományos Tanács évértékelő, programalkotó ülésére 2020. március 6-án, a Belügyminisztérium Márványaulájában került sor.
Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár úr, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke köszöntőjét követően ismertette a Tanáccsal szemben támasztott követelményeket. Az eseményen Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, a Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály vezetője beszámolt a BTT 2019. évi eredményről, továbbá ismertette a 2020. évi munkaterv-tervezetét. Ez követően a BTT keretein belül működő munkacsoportok vezetői, valamint a tudományos tanácsok elnökei számoltak be a 2019. évi tevékenységükről és a 2020. évi tervekről.
Részletek

konferencia

Konferencia ajánló

Tisztelt Érdeklődő!


Sajnálattal tájékoztatjuk, hogy a 2020. június 25. napjára a Pécsi Tudományegyetemen „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel előzetesen meghirdetett konferencia a kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmarad.

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe Dr. Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának Az új média és a szólásszabadság (Wolters Kluwer, Budapest, 2019) című legújabb könyvét. A kötet a demokratikus nyilvánosság szabályozásának kérdéseiről szól az internetes kapuőrök tevékenységének tükrében. A 21. században a nyilvános viták egyre inkább az interneten keresztül zajlanak, a legnagyobb platformok és vállalatok annyi felhasználóval és olyan gazdasági erővel, továbbá a nyilvánosság alakítására alkalmas akkora hatalommal rendelkeznek, hogy az példa nélküli a média korábbi történetében. Ha úgy tetszik, a Google-lal és a Facebookkal született meg a 21. század nyilvánossága.
Könyvismertetés

Kihelyezett ülés

Könyvajánló

Ajánljuk szíves figyelmükbe a Rendészettudományi szaklexikont, amelyet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatói és a felkért rendészeti szakemberek a Karvasy Ágoston Rendészetelméleti és Történeti Kutatóműhely keretében készítették el. A Szaklexikon arra vállalkozik, hogy a múlt, a jelen és a jövő rendvédelmi és rendészeti szerveinek tevékenységével összefüggő fogalmakat összegyűjtse, rendszerezze és közkinccsé tegye.
A kötet teljes terjedelemben

Eseménynaptár

Újdonságok/Frissítések